Sinh năm 1985 là tuổi gì, mệnh gì?

Darkrose
Sinh năm 1985 là tuổi gì, mệnh gì?

Năm 1985 là tuổi Ất Sửu

Biết năm 1985 là tuổi Ất Sửu dựa trên Can Chi - hệ thống đánh số nhằm gọi tên thời gian (tên ngày, tháng, năm,…) ở các nước Á Đông, trong đó có Việt Nam.

Hệ thống Can Chi được thiết lập bằng cách ghép lần lượt mỗi Can trong 10 Can (Thập Can) và mỗi Chi trong 12 Chi (Thập Nhị Chi) với nhau, nên còn được gọi là Thập Can Thập Nhị Chi.

Các Can và các Chi đều chia thành 2 thuộc tính: Âm và Dương - theo thứ tự lần lượt cứ một Dương, một Âm. Như vậy các Can thuộc Dương gồm: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm - còn gọi là Dương Can; các Can thuộc Âm hay Âm Can có: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý. Và tương tự, Dương Chi gồm: Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất; và Âm Chi lần lượt là: Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi. (12 Chi chính là 12 con vật trong 12 con giáp).

Cần lưu ý rằng các Can và Chi được ghép cùng nhau phải cùng thuộc tính, không có chuyện Dương Can lại ghép với Âm Chi và Âm Chi lại ghép với Dương Can. Cứ sau 60 lần ghép là hết một chu kỳ nên tổ hợp Can Chi lại quay lại từ đầu. Như vậy, tổ hợp này luôn bắt đầu bằng Ất Sửu, luôn kết thúc là Quý Hợi.

Theo cách gọi tên thời gian như trên, năm 1985 có tên là Ất Sửu - tức người sinh năm 1985 là thuộc tuổi Ất Sửu.

Năm 1985 thuộc mệnh Kim

Sinh năm 1985 là tuổi gì mệnh gì Năm 1985 thuộc mệnh Hải Trung Kim, tuổi Ất Sửu.

Mỗi Can, Chi đều nhận một giá trị nhất định, đem 2 giá trị của Can và Chi cộng lại sẽ tìm ra Mệnh của năm tương ứng. Tuy nhiên, Mệnh cũng chỉ nhận các giá trị từ 1 đến 5 do ngũ hành có 5 nguyên tố, nên khi Can + Chi ra kết quả lớn hơn 5, phải trừ đi 5 mới ra được Mệnh.

Ta có công thức tính mệnh: Mệnh = Can + Chi.

Trong đó, các Can nhận các giá trị từ 1 đến 5 như sau:

Giáp, Ất = 1 Bính, Đinh = 2 Mậu, Kỷ = 3

Canh, Tân = 4 Nhâm, Quý = 5

Các Chi nhận các giá trị trong khoảng 0-2, cụ thể:

Tý, Sửu = 0 Dần, Mão = 1 Thìn, Tỵ = 2

Ngọ, Mùi = 0 Thân, Dậu = 1 Tuất, Hợi = 2

Mệnh được quy đổi theo quy tắc:

1 = Kim 2 = Thủy 3 = Hỏa

4 = Thổ 5 = Mộc

Vậy theo cách tính mệnh trên đây, người sinh năm 1985 - tức tuổi Ất Sửu - sẽ thuộc: Ất + Sứu = 1 + 0 = 1 => Mệnh Kim.

Một cách tìm Mệnh khác: Có thể tra bảng Mệnh tương ứng với tên năm theo Can Chi, phần nói về các Can Giáp-Ất để tìm ra năm 1985 tức Ất Sửu là mệnh gì.
Sinh năm 1985 là tuổi gì mệnh gì 2 Bảng tên năm và mệnh tương ứng cho các can Giáp-Ất.

Theo bảng, ta thấy năm 1985 tức tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Hải Trung Kim, nghĩa là "vàng trong biển".

Các dạng đường học vấn thường gặp và ý nghĩa của chúng Sinh năm 1984 là tuổi gì, mệnh gì?