Toán 7 Bài 2: Tia phân giác Giải Toán lớp 7 trang 73 sách Chân trời sáng tạo - Tập 1

Darkrose
Toán 7 Bài 2: Tia phân giác Giải Toán lớp 7 trang 73 sách Chân trời sáng tạo - Tập 1

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Tia phân giác bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo trang 73, 74, 75.

Lời giải Toán 7 Bài 2 Chân trời sáng tạo trình bày khoa học, biên soạn dễ hiểu, giúp các em nâng cao kỹ năng giải Toán 7, từ đó học tốt môn Toán lớp 7 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 2 Chương 4 - Góc và đường thẳng song song. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 bài 2 - Thực hành

Thực hành 1

Tìm tia phân giác của các góc: và trong hình 3.

Hình 3

Gợi ý đáp án:

Ta thấy: Tia OM là tia phân giác của góc (vì điểm M nằm trong góc và widehat {AOM} = widehat {MOC} = 30^circ)

Tia ON là tia phân giác của góc (vì điểm N nằm trong góc và )

Thực hành 2

Vẽ một góc có số đo bằng 60 0 rồi vẽ tia phân giác của góc đó.

Gợi ý đáp án:

a) Hình vẽ minh họa

Bước 1: Vẽ tia Ox bất kì

Bước 2: Sử dụng thước đo độ bờ là tia Ox, vẽ tia Oy ở vị trí số đo thước là 600

b) Ta có: Oz là tia phân giác của góc =>

Dùng thước đo góc vẽ tia Oz đi qua một điểm trong của góc sao cho

Ta được tia Oz là phân giác của góc

Hình vẽ minh họa:

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 bài 2 - Vận dụng

Vận dụng 1

Em hãy cho biết khi cân thăng bằng thì kim ở vị trí nào của (Hình 4)

Gợi ý đáp án:

Khi cân thăng bằng thì kim ở vị trí chính giữa của góc

Vận dụng 2

Hãy vẽ một góc bẹt rồi vẽ tia phân giác của góc đó.

Gợi ý đáp án:

Bước 1: Vẽ tia OA bất kì

Bước 2: Vẽ tia OB là tia đối của tia OA ta được góc bẹt

Ta có: là góc bẹt

=>

Giả sử Oz là tia phân giác của góc

=>

Bước 3: Dùng thước đo góc vẽ tia Oz đi qua một điểm trong của góc sao cho

Hình vẽ minh họa:

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 75 tập 1

Bài 1

a) Trong Hình 8, tìm tia phân giác của góc

b) Cho biết . Tính số đo của các góc

Gợi ý đáp án:

a) Tia BO là tia phân giác của; tia DO là tia phân giác của

b) Vì BO là tia phân giác của nên

Vì DO là tia phân giác của nên

Vậy

Bài 2

a) Vẽ có số đo là .

b) Vẽ tia phân giác của trong câu a

Gợi ý đáp án:

Bài 3

Cho đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại A và tạọ thành (Hình 9)

a) Tính số đo các góc còn lại.

b) Vẽ tia At là tia phân giác của . Hãy tính số đo của . Vẽ At’ là tia đối của tia At. Giải thích tại sao At’ là tia phân giác của

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: (2 góc đối đỉnh), mà nên

Vì (2 góc kề bù) nên

Vì (2 góc đối đỉnh), mà nên

b)

Vì At là tia phân giác của nên

Vì (2 góc kề bù) nên

Vẽ At’ là tia đối của tia At, ta được (2 góc đối đỉnh)

Ta có: nên At’ là tia phân giác của

Chú ý:

2 tia phân giác của 2 góc đối đỉnh là 2 tia đối nhau

Bài 4

Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Vẽ tia Oz sao cho . Vẽ tia Ot sao cho và . Gọi Ov là tia phân giác của . Các góc và có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

Gợi ý đáp án:

Vì nên

Vì Ov là tia phân giác của nên

Vì nên Ov và Oz là hai tia đối nhau

Như vậy, các góc và là hai góc đối đỉnh vì Ox là tia đối của tia Oy, tia Ov là tia đối của tia Oz

Bài 5

Vẽ hai góc kề bù , biết . Gọi Oz là tia phân giác của. Tính

Gợi ý đáp án:

Vì Oz là tia phân giác của nên

Mà và là 2 góc kề bù nên

Vậy

Bài 6

Vẽ hai góc kề bù , biết . Gọi Oz là tia phân giác của , Oz’ là tia phân giác của . Tính

Gợi ý đáp án:

Vì Oz là tia phân giác của nên

Vì Oz’ là tia phân giác của nên

Vậy

Chú ý:

2 tia phân giác của 2 góc kề bù thì vuông góc với nhau

Bài 7

Vẽ góc bẹt . Vẽ tia phân giác Oz của góc đó. Vẽ tia phân giác Ot của . Vẽ tia phân giác Ov của . Tính

Gợi ý đáp án:

Vì Oz là tia phân giác của nên

Vì Ot là tia phân giác của nên

Vì Ov là tia phân giác của nên

Vậy