Vật lí lớp 12 lý thuyết và bài tập vận dụng

Darkrose
Vật lí lớp 12 lý thuyết và bài tập vận dụng

Chuyên đề Vật lí lớp 12 là một phần quan trọng của chương trình học Vật lí cho học sinh. Nó bao gồm nhiều chủ đề và các nội dung chi tiết hơn so với lớp 10. Chuyên đề này cung cấp cho học sinh một cái nhìn sâu hơn về các lĩnh vực của Vật lí phổ thông.

Tổng hợp chuyên đề vật lí lớp 12

VẬT LÍ LỚP 12: DAO ĐỘNG CƠ

Tổng hợp lý thuyết vật lí Dao động điều hòa

 • Lí thuyết dao động điều hòa
 • Bài tập dao động điều hòa cơ bản
 • Bài tập viết phương trình dao động điều hòa
 • Sử dụng đường tròn pha trong dao động điều hòa
 • Quãng đường, tốc độ trung bình của dao động điều hòa
 • Con lắc lò xo dao động điều hòa
 • Năng lượng của con lắc lò xo
 • Bài toán chiều dài, lực của con lắc lò xo
 • Thời gian nén, giãn của con lắc lò xo
 • Bài toán va chạm con lắc lò xo
 • Con lắc đơn dao động điều hòa
 • Năng lượng, vận tốc của con lắc đơn
 • Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
 • Sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc
 • Các loại dao động cơ
 • Tổng hợp dao động điều hòa

Chủ đề bài tập dao động điều hòa

 • Chuyên đề pha trong dao động điều hòa, vật lí lớp 12
 • Chuyên đề thời điểm, thời gian của dao động điều hòa vật lí lớp 12
 • Chuyên đề quãng đường trong dao động điều hòa, vật lí lớp 12
 • Quãng đường lớn nhất, quãng đường nhỏ nhất dao động điều hòa
 • Chuyên đề tốc độ trong dao động điều hòa, vật lí lớp 12
 • Bài toán lặp trạng thái dao động, thời điểm, thời gian vật qua li độ x
 • Chuyên đề đồ thị dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Chuyên đề liên hệ giữa x, v, a, p, F

 • Giá trị của các đại lượng x, v, a, p, F trong dao động điều hòa
 • Liên hệ x, v, a, p, F trong dao động điều hòa quan hệ biên giữa các đại lượng
 • Liên hệ x, v, a, p, F giá trị tức thời của các đại lượng
 • Liên hệ giữa x, v, a, p, F phần 4: thời điểm, thời gian, quãng đường
 • Liên hệ x, v, a, p, F phần 5: các khoảng giá trị đặc biệt
 • Chuyên đề năng lượng dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Chuyên đề con lắc lò xo

 • Chu kỳ, tần số, tần số góc của con lắc lò xo
 • Bài toán chiều dài, các đại lượng cơ bản của con lắc lò xo treo thẳng đứng
 • Bài toán lực đàn hồi, lực kéo về của con lắc lò xo
 • Thời gian dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng
 • Bài toán con lắc lò xo chịu tác dụng của ngoại lực, biến cố va chạm

Chuyên đề con lắc đơn

 • Chu kỳ, tần số, tần số góc của con lắc đơn
 • Phương trình dao động của con lắc đơn, các đại lượng cơ bản
 • Bài toán con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
 • Chuyên đề tổng hợp dao động điều hòa, vật lí lớp 12

VẬT LÍ LỚP 12: SÓNG CƠ - SÓNG ÂM

Tổng hợp lý thuyết vật lí Sóng cơ - Sóng âm

 • Sóng cơ, sự truyền sóng cơ
 • Bài tập sóng cơ sự truyền sóng cơ
 • Bài tập sóng cơ phương trình truyền sóng cơ
 • Hiện tượng giao thoa sóng cơ
 • Bài tập giao thoa sóng cơ
 • Bài tập phương trình giao thoa sóng cơ
 • Bài tập pha giao thoa sóng cơ
 • Lý thuyết sóng dừng
 • Sóng âm và các đặc trưng của sóng âm
 • Hiệu ứng đopple là gì?

Các chủ đề luyện tập sóng cơ

 • Sự truyền sóng cơ, phương trình sóng cơ
 • Bài toán độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng cơ
 • Bài toán dao động của 2 phần tử trên phương truyền sóng cơ
 • Bài toán xác định cực đại, cực thiểu giao thoa, vật lí lớp 12
 • Bài toán giao thoa sóng cơ xác định vị trí thỏa mãn điều kiện hình học
 • Xác định bụng, nút trên dây có sóng dừng
 • Bài toán phương trình dao động của các điểm trên dây có sóng dừng
 • Bài toán sóng âm, sự truyền sóng âm cơ bản
 • Bài toán cường độ âm, mức cường độ âm của sóng âm

VẬT LÍ LỚP 12: ĐIỆN XOAY CHIỀU

Tổng hợp lý thuyết vật lí Điện xoay chiều

 • Đại cương điện xoay chiều
 • Bài tập đại cương điện xoay chiều
 • Các loại mạch điện xoay chiều
 • Bài tập mạch RLC viết u, i
 • Công suất điện xoay chiều
 • Bài tập công suất điện xoay chiều
 • Bài tập cực trị điện xoay chiều C thay đổi
 • Bài tập cực trị điện xoay chiều L thay đổi
 • Bài tập cực trị điện xoay chiều f thay đổi
 • Giải bài tập điện xoay chiều phương pháp véc tơ
 • Giải bài tập điện xoay chiều phương pháp số phức
 • Máy phát điện xoay chiều, động cơ điện xoay chiều
 • Máy biến áp, truyền tải điện năng đi xa

Các chủ đề luyện tập điện xoay chiều

 • Chuyên đề điện xoay chiều mạch 1 phần tử, vật lí lớp 12

Chuyên đề Mạch RLC nối tiếp

 • Mạch RLC nối tiếp: phương pháp đại số
 • Mạch RLC nối tiếp phương pháp giản đồ véc tơ
 • Mạc RLC nối tiếp: Cuộn dây không thuần cảm
 • Chuyên đề điện xoay chiều mạch RLC có sự thay đổi
 • Điện xoay chiều quan hệ tức thời giữa u và i

Chuyên đề Công suất điện xoay chiều

 • Chuyên đề công suất, hệ số công suất điện xoay chiều, vật lí lớp 12
 • Công suất, hệ số công suất của mạch RLC có thay đổi
 • Chuyên đề máy biến áp, điện xoay chiều vật lí lớp 12
 • Chuyên đề máy phát điện xoay chiều 1 pha, 3 pha
 • Chuyên đề truyền tải điện năng, điện xoay chiều, vật lí lớp 12

Chuyên đề cực trị điện xoay chiều

 • Cực trị điện xoay chiều có R thay đổi, vật lí lớp 12
 • Mạch RLC nối tiếp R thay đổi để có cùng công suất hoặc cùng I
 • Cực trị điện xoay chiều có L thay đổi, vật lí lớp 12
 • Cực trị điện xoay chiều có C thay đổi, vật lí lớp 12
 • Cực trị điện xoay chiều có tần số thay đổi, vật lí lớp 12

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ LỚP 12: DAO ĐỘNG, SÓNG ĐIỆN TỪ

Tổng hợp lý thuyết vật lí Mạch dao động, Sóng điện từ

 • Mạch dao động LC - các đại lượng đặc trưng
 • Năng lượng mạch dao động LC
 • Bài tập viết phương trình mạch LC
 • Điện từ trường - Sóng điện từ
 • Bài tập sóng điện từ
 • Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Các chủ đề luyện tập dao động điện từ

 • Chu kỳ, tần số của mạch dao động LC
 • Liên hệ giữa các giá trị cực đại, hiệu dụng trong mạch dao động LC
 • Quan hệ tức thời của các đại lượng trong mạch dao động LC
 • Bài toán thời điểm, thời gian trong mạch dao động LC
 • Chuyên đề sóng điện từ, vật lí lớp 12

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ LỚP 12: SÓNG ÁNH SÁNG

Tổng hợp lý thuyết vật lí Sóng ánh sáng

 • Tán sắc ánh sáng
 • Giao thoa, nhiễu xạ ánh sáng
 • Phương pháp giải bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc
 • Bài tập thay đổi điều kiện giao thoa ánh sáng
 • Giao thoa của nhiều ánh sáng đơn sắc
 • Giao thoa ánh sáng trắng
 • Máy quang phổ, các loại quang phổ
 • Các loại tia, thang sóng điện từ.

Các chủ đề luyện tập sóng ánh sáng

 • Lý thuyết về hiện tượng tán sắc ánh sáng
 • Bài tập trắc nghiệm vật lí hiện tượng tán sắc ánh sáng
 • Chuyên đề sự truyền sóng ánh sáng, vật lí lớp 12
 • Chuyên đề giao thoa ánh sáng đơn sắc, vật lí lớp 12
 • Chuyên đề giao thoa của 2 ánh sáng đơn sắc, vật lí lớp 12
 • Chuyên đề giao thoa nhiều ánh sáng, vật lí lớp 12
 • Chuyên đề các loại quang phổ, thang sóng điện từ

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ LỚP 12: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Tổng hợp lý thuyết vật lí lượng tử ánh sáng

 • Chất quang dẫn
 • Tế bào quang điện
 • Thuyết lượng tử ánh sáng
 • Hiện tượng quang điện ngoài
 • Hiện tượng quang điện trong
 • Tiên đề Bo về trạng thái dừng
 • Tiên đề Bo về sự hấp thụ, bức xạ năng lượng
 • Mô hình nguyên tử Rutherford
 • Hiện tượng quang phát quang
 • Laze và tính chất

Các chủ đề luyện tập Lượng tử ánh sáng

 • Chuyên đề thuyết lượng tử ánh sáng, vật lí lớp 12
 • Chuyên đề hiện tượng quang điện ngoài, vật lí lớp 12
 • Chuyên đề hiện tượng quang điện trong
 • Bài toán tiên đề Bo: tiên đề về các trạng thái dừng
 • Bài toán tiên đề Bo: tiên đề về sự hấp thụ phát xạ photon

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ LỚP 12: VẬT LÍ HẠT NHÂN

Tổng hợp lý thuyết vật lí hạt nhân

 • Tính chất và cấu tạo hạt nhân
 • Năng lượng liên kết - năng lượng liên kết riêng
 • Phản ứng hạt nhân
 • Bài toán va chạm hạt nhân
 • Phóng xạ - Lí thuyết chung
 • Phương pháp giải các dạng bài tập về phóng xạ
 • Phản ứng phân hạch - nhiệt hạch

Các chủ đề luyện tập Hạt nhân nguyên tử

 • Chuyên đề cấu tạo, năng lượng hạt nhân, vật lí lớp 12
 • Chuyên đề phản ứng hạt nhân, năng lượng phản ứng hạt nhân, vật lí lớp 12
 • Bài toán phân rã, va chạm của hạt nhân
 • Chuyên đề phóng xạ hạt nhân, vật lí lớp 12
 • Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch