TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

Darkrose
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

Đội ngũ MATHX biên soạn bộ 5 đề thi giữa học kì 2 Toán 4 có đáp án cho đầy đủ các phần, các chương, bài, bám sát chương trình học giúp các em học sinh luyện thi hiệu quả. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi giữa kì sắp tới!

Phụ huynh và các em học sinh xem thêm bộ 5 đề thi giữa kì 2 Toán lớp 4 kèm lời giải chi tiết tại đây:

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 4 - ĐỀ SỐ 3

NĂM HỌC 2023 - 2024

Phần 1: Trắc nghiệm

Phần 2. Tự luận

Bài 1. (1 điểm) Tính:

a) ({dfrac{1}{2}} times {dfrac{1}{3}} - {dfrac{1}{8}} = .................)

b) ({dfrac{5}{2}} : {dfrac{1}{4}} - {dfrac{1}{8}} = ...........)

Lời giải:

a) ({begin{array}{r l}{{dfrac{1}{2}},,times,{dfrac{1}{3}},,-,,{dfrac{1}{8}},,=,,{dfrac{1}{6}},,-,,{dfrac{1}{24}},,-,,{dfrac{4}{24}},,=,,{dfrac{3}{24}},,=,,,{dfrac{1}{24}},,}end{array}},)

b) ({dfrac{5}{2}} : {dfrac{1}{4}} - {dfrac{1}{8}} = {dfrac{5}{2}} times {dfrac{4}{1}} - {dfrac{1}{8}}= 10 - {dfrac{1}{8}} = {dfrac{80}{8}}-{dfrac{1}{8}} = {dfrac{79}{8}})

banner học thử lớp 4

Bài 2. (2 điểm) Tính:

a) (x + {dfrac{2}{5}} = 2 - {dfrac{3}{7}})

b) (dfrac{5}{7} + dfrac{x}{35} = dfrac{4}{5})

Lời giải:

a) (x + {dfrac{2}{5}} = 2 - {dfrac{3}{7}})

(x + {dfrac{2}{5}} = {dfrac{11}{7}})

(x = {dfrac{11}{7}}-{dfrac{2}{5}})

(x = {dfrac{41}{35}})

b) (dfrac{5}{7} + dfrac{x}{35} = dfrac{4}{5})

({dfrac{x}{35}} = {dfrac{4}{5}}-{dfrac{5}{7}})

({dfrac{x}{35}} = {dfrac{3}{35}})

(x = 3)

Bài 3. (3 điểm) Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại: (dfrac{1}{3}) số em của lớp đạt loại Giỏi, (dfrac{2}{5}) số em của lớp đạt loại Khá, còn lại là loại trung bình. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu em xếp loại trung bình? Lời giải:

Lớp 4A có số em đạt loại Giỏi là:

45 × (dfrac{1}{3}) = 15 (em)

Lớp 4A có số em đạt loại Khá là:

45 × (dfrac{2}{5}) = 18 (em)

Lớp 4A có số em đạt loại trung bình là:

45 - (15 + 18) = 12 (em)

Đáp số: 12 em.

banner trường toán mathx

Bài 4. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện:

({dfrac{4}{15}}+{dfrac{35}{99}}+{dfrac{11}{15}}-{dfrac{2}{7}}+{dfrac{64}{99}}-{dfrac{5}{7}})

Lời giải:

({dfrac{4}{15}}+{dfrac{35}{99}}+{dfrac{11}{15}}-{dfrac{2}{7}}+{dfrac{64}{99}}-{dfrac{5}{7}})

(=left({dfrac{4}{15}}+{dfrac{11}{15}}right)+left({dfrac{35}{99}}+{dfrac{64}{99}}right)-left({dfrac{2}{7}}+{dfrac{5}{7}}right))

(={dfrac{15}{15}}+{dfrac{99}{99}}-{dfrac{7}{7}})

= 1 + 1 − 1

= 2 − 1

= 1

Trên đây MATHX đã hướng dẫn các em chữa đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 4 - đề 3. Ngoài ra các bậc phụ huynh cần cho con em mình học đúng phương pháp và tham khảo các khóa học online tại MATHX.VN để giúp con tự tin chinh phục môn toán nhé.