Sinh học 9 bài 10: Giảm phân

Darkrose
Sinh học 9 bài 10: Giảm phân

Soạn sinh học 9 bài 10 giảm phân giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 33 SGK Sinh học 9.

Những nội dung ở bài viết này không chỉ giúp bạn trả lời các câu hỏi và bài tập tại trang 33 sách giáo khoa mà còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng bài bài 10 sinh 9.

Cùng tham khảo...

Sinh học 9 bài 10 Giảm phân

Giảm phân

Kiến thức cơ bản sinh học 9 bài 10

Giảm phân là gì?

Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục (2n) ở thời kì chín, qua hai lần phân bào liên tiếp, cho ra bốn tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n), nghĩa là số lượng NST giảm đi một nủa tế bào con so với tế bào mẹ.

Những diễn biến cơ bản của NST ở giảm phân I

- Sự tiếp hợp của các NST kép tương đồng ở kì đầu, Tiếp đến kì giữa, chúng tập trung và xếp song song ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

- Sau đó, ở kì sau diễn ra sự phân ki độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào.

- Khi kết thúc phân bào, hai tế bào mới được tạo thành đều có bộ NST đơn bội (n) kép những khác nhau về nguồn gốc

Những diễn biến cơ bản của NST ở giảm phân II

- Đến kì giữa các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

- Tiếp theo là kì sau, từng NST kép tách ở tâm động thành hai NST đơn và phân li về hai cực tế bào.

- Khi kết thúc phân bào, các NST đơn nằm gọn trong nhân của các tế bào con với số lượng n.

Hướng dẫn soạn sinh 9 bài 10

Tìm hiểu và thảo luận

▼ Quan sát hình 10 và dựa vào các thông tin nêu trên hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 10.

Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì trong giảm phân

Các kìLần phân bào ILần phân bào IIKì đầu

- Các NST xoắn, co ngắn

- Các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc và có thể bắt chéo với nhau, sau đó lại tách rời nhau.

- NST co lại cho thấy số lượng NST kép trong bộ đơn bộiKì giữaCác cặp NST tương đồng tập trung và xếp song song thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phần bào.NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.Kì sauCác cặp NST kép tương đồng phân li độc lập viwus nhau về hai cực của tế bàoTừng NST kép che dọc ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực của thế bàoKì cuốiCác NST kép nằm gọn trong hai nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ đơn bội (kép)Các NST đơn nằm gọn trong nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ đơn bội

➜ Tham khảo thêm: Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 32 sgk sinh học 9

Hướng dẫn soạn sinh 9 bài 10

Gợi ý trả lời các câu hỏi trang 33 sách giáo khoa sinh học 9:

Bài 1 trang 33 sgk sinh 9

Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

Trả lời

- Giảm phân I

 • Kì đầu: có sự tiếp hợp của các NST kép tương đồng
 • Kì giữa: các NST kép tương đồng tập trung và xếp song song ở mặt phẳng xích đạo của thơi phân bảo.
 • Kì sau: có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về hai cực tế bào
 • Kì cuối: 2 tế bào mới được tạo thành đều có bộ NST đơn bội (n) kép nhưng khác nhau về nguồn gốc.

- Giảm phân II

 • Kì đầu: NST co lại cho thấy số lượng NST kép trong bộ đơn bội.
 • Kì giữa: các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
 • Kì sau: từng NST kép tách ở tâm động thành hai NST đơn và phân li về hai cực tế bào, các NST đơn nằm gọn trong nhân của các tế bào con với số lượng n.

Bài 2 trang 33 sgk sinh 9

Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các tế bào con được tạo thành qua giảm phân?

Trả lời

Do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về hai cực tế báo, nên tổ hợp NST ở tế bào con được tạo ra khi kết thúc lần phân bào I có hai khả năng:

- (AA)(BB), (aa,bb) - (AA)(bb), (aa)(BB)

Vì vậy qua giảm phân có thể tạo ra bốn loại giao tử AB, Ab, aB và ab.

Trong thực tế, tế bào thường chứa nhiều cặp NST tương đồng, nếu gọi n là số cặp NST tương đồng thì số loại giao tử được tạo ra là 2ⁿ

Bài 3 trang 33 sgk sinh 9

Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

Trả lời

Giống nhau:

 • Đều là quá trình phân bào
 • Đều trải qua các kì: kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối
 • NST tự nhân đôi một lần (ở kì trung gian)

Khác nhau:

Nguyên phânGiảm phân1. Xảy ra ở tế bào dinh dưỡng 2. 1 lần phân bào 3. Có sự phân li đồng đều của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào (ở kì sau) 4. 1 tế bào mẹ (2n) nguyên phân tạp hai tế bào con, mỗi tế bào con có bộ NST lương bội (2n)1. Xảy ra ở tế bào sinh dục cái 2. Gồm hai lần phân bào liên tiếp 3. Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào (ở kì sau của giảm phân I) 4. 1 tế bào mẹ (2n) giảm phân tạo bốn tế bào con, mỗi tế bào con có bộ NST đơn bội (n)

Bài 4 trang 33 sgk sinh 9

Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây ?

 • a) 2
 • b) 4
 • c) 8
 • d) 16

Trả lời

Đáp án C

Khi bước vào giảm phân I: tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội kép: 2n = 8 NST kép

Kết thúc giảm phân I: Tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST đơn bội kép: 4NST kép

Bắt đầu giảm phân II: Tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST đơn bội kép: 4NST kép

Đến kì sau của giảm phân II: Các cromatit trong NST kép tách nhau tại tâm động tạo thành 2 NST đơn và di chuyển về hai cực của tế bào=> Tế bào sinh dục của ruồi giấm có 8 NST đơn

✪ Trên đây những nội dung sơ lược các kiến thức cơ bản sinh học 9 bài 10 và hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bài học tại trang 33 sách giáo khoa. Mong rằng những tài liệu hướng dẫn soạn sinh 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn học tốt hơn môn học này.