Các ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu ở Bắc Trung Bộ là

Darkrose
Các ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu ở Bắc Trung Bộ là

1. Tình hình phát triển kinh tế

a. Nông nghiệp

* Điều kiện phát triển:

- Thuận lợi: Địa hình đa dạng.

- Gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp: địa hình hẹp ngang, thiên tai,...

Lý thuyết Địa Lí 9 Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ hay, chi tiết (tiếp theo)

Biểu đồ lương thực có hạt bình quân đầu người, thời kì 1995 - 2002

* Tình hình phát triển:

- Trồng trọt:

+ Bình quân lương thực có hạt theo đầu người đang ở mức thấp so với cả nước. Nguyên nhân: do vùng có nhiều khó khăn như diện tích đất đồng bằng ít, ảnh hưởng của thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán...).

+ Cây lương thực trồng chủ yếu ở đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh.

+ Cây công nghiệp ngắn ngày được trồng trên các vùng đát cát pha duyên hải.

+ Cây ăn quả, CN nghiệp dài ngày được trồng ở vùng đồi núi phía Tây.

- Lâm nghiệp: Trồng rừng, phát triển kinh tế theo hướng nông lâm kết hợp đang được đẩy mạnh.

- Chăn nuôi:

+ Trâu bò đàn ở phía Tây.

+ Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ở phía Đông.

- Triển khai mô hình kết hợp nông - lâm kết hợp, trồng rừng, xây dựng hồ chứa nước góp phần giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường.

b. Công nghiệp

Lý thuyết Địa Lí 9 Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ hay, chi tiết (tiếp theo)

Biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ, thời kì 1995 - 2002 (giá so sánh 1994)

- Điều kiện phát triển: Nguồn Khoáng sản, đặc biệt là đá vôi nên vùng phát triển CN khai khoáng và SX VLXD.

- Tình hình phát triển:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh qua các năm.

+ Công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng tự nhiên của vùng

+ CN nhẹ với quy mô vừa và nhỏ được phát triển hầu hết ở các địa phương. Tập trung chủ yếu ở phía đông: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

+ Các ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu là: khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng. Ngoài ra, phát triển công nghiệp chế biến gỗ, cơ khí, dệt kim, may mặc, chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ.

- Cơ sở hạ tầng kĩ thuật và công nghệ, việc cung ứng nhiên liệu, năng lượng của vùng đang được cải thiện.

Lý thuyết Địa Lí 9 Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ hay, chi tiết (tiếp theo)

Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

c. Dịch vụ

- Điều kiện phát triển:

+ Vị trí cầu nối giữa Bắc và Nam, giữa các nước Tiểu vùng Sông Mê Kông với Biển Đông.

+ Vùng có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và di sản thế giới.

- Tình hình phát triển:

+ Giao thông vận tải: Vùng có nhiều tuyến giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không.  Đảm bảo thực hiện vai trò trung chuyển hàng hoá giữa 2 miền Nam - Bắc; là cửa ngõ ra biển của Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan.

+ Tuyến đường Hồ Chí Minh và đường hầm xuyên đèo Hải Vân mở ra nhiều triển vọng cho sự phát triển kinh tế vùng.

+ Du lịch.

Số lượng khách du lịch, doanh thu du lịch ngày càng tăng. Với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng.

2. Các trung tâm kinh tế

- Thanh Hóa, Vinh, Huế là các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng:

+ Thành phố Thanh Hóa là trunng tâm công nghiệp lớn ở phía Bắc

+ Thành phố Vinh là hạt nhân hình thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ của vùng.

+ Thành phố Huế là trung tâm du lịch lớn.

Lý thuyết Địa Lí 9 Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ hay, chi tiết (tiếp theo)

Ngôi nhà Bác Hồ tại Kim Liên, Nghệ An