Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Darkrose
Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Với dịch vụ Mobile Money của Viettel (Viettel Money), bạn có thể thực hiện giao dịch chuyển và rút tiền giữa các tài khoản một cách thuận tiện. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu quy trình chi tiết!

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

1. Chuyển Tiền đến Số Điện Thoại trong Viettel Money

1.1. Thực Hiện trong Ứng Dụng Viettel Money

Bước 1: Trong ứng dụng Viettel Money, chạm vào Chuyển Tiền ❶ => Chuyển Tiền đến Số Điện Thoại ❷.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 2: Chạm vào Tôi đã Nắm Rõ ❶ => Nhập số điện thoại cần chuyển ❷ => Tiếp Tục ❸.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 3: Nhập số tiền muốn chuyển ❶ và thêm nội dung chuyển tiền ❷ => Tiếp Tục ❸ => Xác Nhận ❹.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 4: Nhập mật khẩu trên Viettel Money ❶=> Nhập mã OTP gửi về số điện thoại ❷=> Xác Nhận ❸. Sau khi nhận được thông báo giao dịch hoàn tất, nhấn Về Trang Chủ ❹.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

1.2. Sử dụng USSD để Chuyển Tiền

Bước 1: Khởi động ứng dụng điện thoại và quay số *998# (1) => nhấn Gọi (2). Sau đó, bấm Trả Lời (3) để chọn dịch vụ chuyển tiền.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 2: Chọn số 2 (1) => Trả Lời (2) để chọn dịch vụ chuyển tiền đến số điện thoại. Nhấn Trả Lời (3) để nhập số điện thoại.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 3: Nhập số điện thoại cần chuyển tiền (1) => Trả Lời (2). Ấn Trả Lời (3) để chọn tài khoản nhận tiền.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 4: Chọn số 1 (1) để chọn tài khoản Tiền di động => Trả Lời (2). Nhấn Trả Lời (3) để nhập số tiền chuyển.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 5: Nhập số tiền cần chuyển (1) => Trả Lời (2). Tiếp theo, bấm Trả Lời (3) để nhập nội dung chuyển tiền.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 6: Nhập nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn (1) => Trả Lời (2). Sau đó, nhấn Trả Lời (3) để nhập mật khẩu của Viettel Money.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 7: Nhập mật khẩu Viettel Money (1) => Trả Lời (2). Sau khi nhận thông báo giao dịch thành công, nhấn Bỏ Qua (2).

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

- Chuyển tiền nhanh qua mã USSD

Thực hiện giống như hướng dẫn trước đó, bạn chỉ cần quay số theo cú pháp sau trên điện thoại của mình:

*998*Số điện thoại người nhận*Số tiền#

Các bước tiếp theo vô cùng đơn giản và dễ dàng, tương tự như những gì bạn đã thực hiện từ Bước 5 trở đi trong hướng dẫn trước.

2. Rút tiền từ Viettel Money

2.1. Thực hiện rút tiền trong ứng dụng Viettel Money

Bước 1: Trên ứng dụng Viettel Money, bạn chạm vào Xem tất cả ❶ => Rút tiền ❷.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 2: Bạn chọn Tại quầy Viettel ❶ => Tôi đã hiểu ❷.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Chú ý: Rút tiền Tại ATM MB Bank chỉ áp dụng cho khách hàng đã xác minh thông tin và tham gia gói 3 Viettel Pay. Đồng thời, cần sở hữu thẻ ATM Viettel Pay để thực hiện giao dịch tại cây ATM của MB Bank.

Bước 3: Nhấn Bắt đầu trải nghiệm ❶ => Nhập số tiền cần rút ❷ => Tiếp tục ❸.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 4: Bạn nhấn Xác nhận ❶ => Nhập mật khẩu Viettel Money ❷ của bạn.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 5: Nhập mã OTP gửi về điện thoại ❶=> Xác nhận ❷ => chọn Về trang chủ ❸ để quay lại trang chủ Viettel Money.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

2.2. Rút tiền qua mã USSD

Bước 1: Bạn mở điện thoại và quay số *998# (1) => nhấn Gọi (2). Sau đó, nhấn Trả lời (3).

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 2: Nhập số 1 (1) để chọn mục Rút tiền => nhấn Trả lời (2). Tiếp theo, nhấn Trả lời (3) để tiến đến bước tiếp theo.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 3: Nhập số tiền cần rút (1) => Trả lời (2). Nhấn Trả lời (3) để tiếp tục.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 4: Nhập mật khẩu của Viettel Money (1) => Trả lời (2). Nhấn Trả lời (3) để nhập mã xác nhận.

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Bước 5: Nhập mã xác nhận theo yêu cầu(1) => Trả lời (2). Sau khi yêu cầu rút tiền thành công, nhấn Bỏ qua (3).

Hướng Dẫn Chuyển và Rút Tiền trong Viettel Money

Sau đó, bạn sẽ nhận được mã rút tiền gửi về số điện thoại của bạn qua SMS. Hãy lấy mã này và đến chi nhánh Viettel/FPT Shop cùng với thẻ căn cước/chứng minh thư nhân dân để thực hiện giao dịch rút tiền.

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể dễ dàng thực hiện giao dịch chuyển tiền, rút tiền trong Viettel Money một cách nhanh chóng và tiện lợi. Chúc các bạn thành công!