Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Darkrose
Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Để quản lý và chỉnh sửa dữ liệu hiệu quả trong Excel 2016, bạn cần biết cách tạo bảng. Đừng bỏ lỡ bài viết này với hướng dẫn chi tiết về cách tạo và chỉnh sửa bảng trong Excel 2016.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Những phương pháp tạo bảng trong Excel

1. Tạo bảng bằng cách sử dụng Insert Table

Dưới đây là hướng dẫn tạo bảng cơ bản, áp dụng trên các ứng dụng của Microsoft. Bạn có thể tạo bảng một cách đơn giản theo các bước sau:

Bước 1: Chọn (bôi đen) phạm vi nội dung trong bảng tính Excel cần tạo bảng. Có thể là các ô chứa nội dung hoặc các ô trống. Sau đó, nhấn vào thẻ Insert -> Table (hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + T hoặc Ctrl + L).

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Bước 2: Khi xuất hiện hộp thoại Create Table, thực hiện một trong hai phương thức dưới đây tùy thuộc vào trường hợp của bạn:

  • Nếu phạm vi bạn chọn đã bao gồm cả tiêu đề của bảng, đánh dấu tích ô vuông trước My table has headers. Sau đó, nhấn OK để tạo bảng.
Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Kết quả cuối cùng sẽ như sau:

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016
  • Nếu phạm vi bạn chọn chưa chứa tiêu đề, hãy bỏ đánh dấu tích vào ô vuông trước My table has headers để Excel tự động tạo cột tiêu đề. Sau đó, nhấn OK để tạo bảng.
Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Ở đầu mỗi cột trong bảng sẽ xuất hiện ô tiêu đề column 1, column 2..., bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào đó và thay đổi tiêu đề cho cột tương ứng.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

2. Tạo bảng bằng cách sử dụng Format as Table

Cách 1: Lựa chọn một kiểu bảng sẵn có trong Excel

Bước 1: Chọn (bôi đen) phạm vi dữ liệu bạn muốn tạo bảng, sau đó vào thẻ Home -> Format as Table -> chọn kiểu bảng mà bạn thích (Excel cung cấp nhiều kiểu bảng với đa dạng màu sắc, bạn chỉ cần chọn kiểu bạn muốn).

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Bước 2: Trong hộp thoại Create Table, bạn cũng có thể chọn My table has headers giống như khi sử dụng Insert Table. Sau đó, nhấn OK để tạo bảng.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Kết quả là bạn sẽ có bảng theo kiểu mà bạn đã chọn:

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Cách 2: Tạo kiểu bảng mới theo ý muốn

Bước 1: Chọn thẻ Home -> Format as Table -> New Table Style.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Bước 2: Một cửa sổ New Table Style xuất hiện, nhập tên kiểu bảng vào ô Name.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Bước 3: Trong phần Table Element, chọn các thành phần trong bảng cần định dạng và nhấn Format.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Bước 4: Mở hộp thoại Format Cells, chọn định dạng cho font chữ trong thẻ Font, kiểu đường viền trong ô Border, đổ màu trong ô Fill. Khi hoàn thành, nhấn OK.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Bước 5: Các thay đổi và định dạng có thể được xem trong phần Preview. Sau khi định dạng bảng, nhấn OK để tạo kiểu bảng cá nhân của bạn.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Kiểu bảng bạn tạo sẽ xuất hiện trong phần Custom của Format as Table, bạn có thể lựa chọn và sử dụng giống như cách 1.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

3. Tạo bảng sử dụng Border

Sử dụng Border, bạn có thể tạo viền cho nội dung trong Excel. Đây có thể xem như một cách tạo bảng trong Excel cho những người không có yêu cầu cao về bảng.

Bước 1: Chọn (bôi đen) phạm vi dữ liệu cần tạo bảng. Trong thẻ Home, chọn biểu tượng tam giác xuống như hình dưới và chọn All Borders.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Bước 2: Nếu bạn muốn phân biệt dòng tiêu đề với các dòng khác trong bảng, hãy chọn (bôi đen) dòng tiêu đề và chọn màu nền bạn muốn.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Chỉnh sửa bảng

1. Điều chỉnh trên Tùy chọn Giao diện Bảng

Bước 1: Chọn ô bất kỳ trong bảng. Trên thanh công cụ, mở thẻ Thiết kế và bạn có thể thay đổi kiểu bảng trong phần Giao diện Bảng.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Bước 2: Trong thẻ Thiết kế, bạn có thể điều chỉnh một số tùy chọn trong Tùy chọn Giao diện Bảng:

  • Dòng Tiêu đề: Ẩn/Hiện tiêu đề của bảng.
  • Dòng Tổng cộng: Ẩn/Hiện hàng tính tổng ở cuối bảng.
  • Dòng xen kẽ: Hiển thị đường kẻ hàng.
  • Cột Đầu tiên: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột đầu tiên của bảng.
  • Cột Cuối cùng: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột cuối cùng của bảng.
  • Dòng xen kẽ Cột: Hiển thị đường kẻ cột.
  • Nút Lọc: Ẩn/Hiện nút lọc cạnh các ô tiêu đề.
Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

2. Bổ sung Hàng Mới

Thêm Hàng vào Bảng

Muốn thêm hàng mới vào bảng, hãy chọn ô bất kỳ dưới hàng mà bạn muốn thêm, chuột phải -> Chèn -> Hàng Bảng Phía Trên. Hàng mới sẽ xuất hiện trên hàng bạn đã chọn.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Thêm Hàng Cuối Cùng của Bảng

Chọn ô ở cuối hàng cuối, sau đó nhấn Tab, cột mới sẽ tự động thêm vào bảng.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Hoặc chọn ô bất kỳ ở hàng cuối, chuột phải và chọn Chèn -> Hàng Bảng Phía Dưới.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

3. Bổ Sung Cột Mới

Để thêm cột mới vào bảng, hãy chọn ô bất kỳ trong bảng và sau đó nhấn chuột phải, chọn Chèn -> Cột Bảng Bên Trái hoặc Cột Bảng Bên Phải.

Để thêm cột mới vào bảng, chọn ô ở cột bên phải cột muốn thêm, chuột phải và chọn Chèn -> Cột Bảng Bên Trái. Cột mới sẽ được thêm phía bên trái cột đã chọn.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Thêm cột cuối cùng vào bảng

Chọn ô bất kỳ tại cột cuối cùng của bảng, chuột phải và chọn Chèn -> Cột Bảng Bên Phải.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

4. Xóa Hàng

Chọn một ô bất kỳ trên hàng cần xóa, chuột phải và chọn Xóa -> Hàng Bảng.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

5. Xóa Cột

Chọn một ô bất kỳ trên cột cần xóa, chuột phải và chọn Xóa -> Cột Bảng.

Hướng dẫn tạo và chèn bảng trong Excel 2016

Dưới đây là hướng dẫn cách tạo bảng, chèn bảng trong Excel 2016. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel như 2010, 2013, bạn có thể thực hiện tương tự như trên Excel 2016. Chúc bạn thành công!