[Windows 11/10] 3 cách bật tắt máy tính - Shut down , Sleep,và Hibernate

Darkrose

[Windows 11/10] 3 cách bật tắt máy tính - Shut down , Sleep,và Hibernate

Có nhiều cách để tắt máy tính của bạn: Bạn có thể tắt máy tính hoàn toàn, làm cho máy tính ở chế độ ngủ hoặc để máy tính chuyển sang chế độ ngủ đông. Bài viết sau đây giới thiệu ngắn gọn về hoạt động và mô tả của từng chế độ.

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 • Windows 11
 • Windows 10

Hệ điều hành Windows 11

Nội dung :

 • Shut down
 • Sleep
 • Hibernate

Sau khi máy tính tắt dữ liệu chưa được lưu sẽ bị mất . Hãy đảm bảo rằng dữ liệu của bạn đã được lưu, sau đó tắt máy tính.

1. Bấm biểu tượng [Start] icon trên taskbar①, chọn biểu tượng [Power] ② và sau đó chọn[Shut down]③.

Trở về mục lục

Sleep

Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Sleep , nó sử dụng rất ít năng lượng và khởi động nhanh hơn, vì vậy bạn sẽ ngay lập tức quay lại nơi bạn đã dừng lại. Bạn không phải lo lắng rằng bạn sẽ mất công việc vì hết pin, vì nếu pin quá yếu Windows sẽ tự động lưu tất cả công việc của bạn và tắt máy tính . Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Sleep , bạn có thể tiếp tục làm việc bằng cách nhấn nút nguồn của máy tính, nhấn bất kỳ phím nào trên bàn phím, nhấp vào nút chuột hoặc mở nắp máy tính xách tay.

Bạn có thể tham khảo các cách sau để tạo chế độ Sleep cho máy tính:

1. Bấm biểu tượng [Start] icon trên taskbar①, chọn biểu tượng [Power] ② và sau đó chọn[Sleep]③.

2. Khi máy tính không hoạt động và bạn không sử dụng trong một thời gian, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ Sleep . Phần sau giới thiệu thời gian tự động đặt PC của bạn ở chế độ Sleep :

Nhập và tìm kiếm[Power, sleep and battery settings] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open] ②.

Mở rộng trường [Màn hình và chế độ ngủ] (3), bạn có thể thiết lập các tùy chọn Bật nguồn pin hoặc Khi cắm vào, thời gian máy tính sẽ chuyển sang chế độ Ngủ trong bao lâu sau khi máy tính không hoạt động(4).Lưu ý: Nếu máy tính của bạn đã đặt trình bảo vệ màn hình và thời gian bảo vệ màn hình sớm hơn thời gian ngủ, trước tiên máy tính sẽ chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình trước khi vào chế độ ngủ. Nếu bạn muốn kiểm tra cài đặt trình bảo vệ màn hình, hãy đi tới [Cài đặt] > [Cá nhân hóa] > [Màn hình khóa], sau đó chọn [Trình bảo vệ màn hình].

3 . Mở rộng dòng [Screen and sleep]③, bạn có thể thiết lập các tùy chọn On battery power hoặc When plugged in , sau khi máy tính không hoạt động thời gian máy tính sẽ chuyển sang chế độ Sleep ④.

4. Khi bạn đóng nắp máy tính xách tay hoặc nhấn nút nguồn của máy tính, máy tính của bạn cũng sẽ chuyển sang chế độ Sleep. Phần sau giới thiệu hành động khi bạn nhấn nút nguồn hoặc đóng nắp :

Nhập và tìm kiếm [Choose a power plan] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open]②.

5. Chọn [Choose what the power button does]③.

6. Bạn có thể thiết lập các tùy chọn On battery hoặc Plugged in , hành động khi bạn nhấn nút nguồn hoặc đóng nắp④. (Do nothing, Sleep, Hibernate, Shut down ) Sau khi thiết lập xong, vui lòng chọn [Save changes] ⑤.

Trở về mục lục

Hibernate

Hibernate sử dụng ít năng lượng hơn Sleep và khi bạn khởi động lại máy tính, bạn sẽ quay lại nơi bạn đã dừng (mặc dù không nhanh bằng Sleep). Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Sleep , bạn có thể tiếp tục làm việc bằng cách nhấn vào nút nguồn của máy tính

Tùy chọn Hibernate có thể không có sẵn làm mặc định cho một số model máy, vì vậy bạn có thể tham khảo phương pháp sau để bật tùy chọn này.

1. Nhập và tìm kiếm [Choose a power plan] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open]②.

2. Chọn [Choose what the power button does]③.

3. Bấm [Change settings that are currently unavailable]④.4. Kiểm tra họp thoạt để Hibernate trong thiết lập Shutdown ⑤, sau đó chọn [Save changes]⑥.

5. Bây giờ bạn sẽ có thể hibernate máy tính của mình bằng cách sau.

Bấm biểu tượng [Start] icon trên taskbar①, chọn biểu tượng [Power] ② và sau đó chọn[Hibernate]③.

Trở về mục lục

Hệ điều hành Windows 10

Nội dung :

 • Shut down
 • Sleep
 • Hibernate

Shut down

Dữ liệu chưa được lưu sẽ bị mất sau khi máy tính tắt. Hãy đảm bảo rằng dữ liệu của bạn đã được lưu, sau đó tắt máy tính.

Nhấp vào biểu tượng [Start] ở góc trái thanh tác vụ①, chọn biểu tượng [Power] ② và chọn [Shut down]③.

Trở về mục lục

Sleep

Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Ngủ, nó sử dụng rất ít năng lượng và khởi động nhanh hơn, vì vậy bạn sẽ ngay lập tức quay lại nơi bạn đã dừng lại. Bạn không phải lo lắng rằng những công việc bạn đang làm sẽ mất vì hết pin, Windows sẽ tự động lưu tất cả công việc của bạn và tắt máy tính nếu pin quá yếu. Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Ngủ, bạn có thể tiếp tục làm việc bằng cách nhấn nút nguồn của máy tính, nhấn bất kỳ phím nào trên bàn phím, nhấp vào nút chuột hoặc mở nắp máy tính xách tay.

Bạn có thể tham khảo các cách sau để tạo chế độ ngủ cho máy tính:

 1. Nhấp biểu tượng [Start] ở góc bên trái của thanh tác vụ ①, chọn biểu tượng [Power] ② và sau đó chọn [Sleep]③.
 2. Khi máy tính không hoạt động và bạn không sử dụng trong một thời gian, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ Ngủ.Nhập và tìm kiếm [Power & sleep settings] trong mục tìm kiếm Windows ①, sau đó nhấp [Open]②.Bạn có thể thiết lập các tùy chọn Bật nguồn pin hoặc Khi cắm vào, thời gian máy tính sẽ chuyển sang chế độ Ngủ trong bao lâu sau khi máy tính không hoạt động(3).Lưu ý: Nếu máy tính của bạn đã đặt trình bảo vệ màn hình và thời gian bảo vệ màn hình sớm hơn thời gian ngủ, trước tiên máy tính sẽ chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình trước khi vào chế độ ngủ. Nếu bạn muốn kiểm tra cài đặt trình bảo vệ màn hình, hãy đi tới [Cài đặt] > [Cá nhân hóa] > [Màn hình khóa], sau đó chọn [Trình bảo vệ màn hình].
 3. Khi bạn đóng nắp máy tính xách tay hoặc nhấn nút nguồn của máy tính, máy tính của bạn cũng sẽ chuyển sang chế độ Ngủ.Nhập và tìm kiếm [Power & sleep settings] trong mục tìm kiếm Windows ①, sau đó nhấp [Open]②.Chọn [Additional power settings]③.Chọn [Choose what the power button does]④.Bạn có thể thiết lập tùy chọn On battery hoặc Plugged in, hành động khi bạn nhấn nút nguồn hoặc đóng nắp ⑤. (Do nothing, Sleep, Hibernate, Shut down)Sau khi thiết lập hoàn tất, vui lòng chọn [Save changes]⑥.

Trở về mục lục

Hibernate

Hibernate sử dụng ít năng lượng hơn Sleep và khi bạn khởi động lại máy tính, bạn sẽ quay lại nơi bạn đã dừng (mặc dù không nhanh bằng Sleep). Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Ngủ, bạn có thể tiếp tục làm việc bằng cách nhấn nút nguồn của máy tính

 1. Tùy chọn ngủ đông (Hibernate) có thể không có sẵn làm mặc định cho một số kiểu máy, vì vậy bạn có thể tham khảo phương pháp sau để bật tùy chọn này.Gõ và tìm [Power & sleep settings] trong mục tìm kiếm Windows ①, sau đó nhấp [Open]②.Chọn [Additional power settings]③.Chọn [Choose what the power button does]④.Nhấp [Change settings that are currently unavailable]⑤.Đánh dấu Hibernate trong mục Shutdown ⑥, sau đó chọn [Save changes]⑦.
 2. Bây giờ bạn có thể cho máy tính của mình ngủ đông bằng cách sau.Nhấp vào biểu tượng [Start] góc bên trái thanh tác vụ ①, chọn biểu tượng [Power] ② và sau đó chọn [Hibernate]③.

Trở về mục lục