Người lao động làm thêm vào dịp lễ 02/9/2022 được trả lương thế nào?

Darkrose

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Lịch nghỉ lễ 02/9 (Lễ Quốc khánh) năm 2022

Xem Lịch nghỉ lễ 02/9 (Lễ Quốc khánh) năm 2022 TẠI ĐÂY

Theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022 là dịp lễ mà người lao động cả nước được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Do lễ Quốc khánh 02/9 năm nay rơi vào thứ 6, theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 02 ngày (ngày 02/9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau).

Tại Công văn 245/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ lễ liên tục 04 ngày từ ngày 01/9 đến hết ngày 04/9/2022.

Đối với người lao động thuộc trường hợp người được nghỉ hàng tuần 02 ngày (Thứ Bảy và Chủ Nhật) thì người lao động cũng có thể được nghỉ 04 ngày liên tiếp.

Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động có nhu cầu làm việc vào các ngày được phép nghỉ lễ thì sẽ được trả lương như thế nào?

Người lao động làm thêm vào dịp lễ 02/9/2022 được trả lương thế nào?

Người lao động làm thêm vào dịp lễ 02/9/2022 được trả lương thế nào?

2. Người lao động làm việc vào dịp lễ 02/9/2022 được trả lương thế nào?

2.1 Đối với người lao động hưởng lương theo ngày

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, đối với người lao động hưởng lương theo ngày làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, sẽ được trả lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Công thức tính tiền lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày làm việc vào các ngày nghỉ lễ, Tết như sau: Tiền lương một ngày + 300% lương ngày.

2.2 Đối với người lao động hưởng lương theo tháng, tuần, giờ

Khoản 2 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số giờ làm thêm

Trong đó:

Đối với trường hợp người lao động làm việc theo chế độ hưởng lương theo tháng, tuần, giờ thì vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động sẽ được nhận lương mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Xem thêm Mức lương tối thiểu giờ năm 2022 là bao nhiêu? TẠI ĐÂY

2.3 Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Theo khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

Người lao động được hưởng mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

3. Người lao động làm thêm vào ngày nghỉ bù hưởng lương thế nào?

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, chế độ tiền lương đối với người lao động làm thêm vào ngày nghỉ bù như sau:

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Như vậy, người lao độnglàm thêm vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022 sẽ được hưởng 300% tiền lương tương ứng với tiền lương một ngày làm việc hoặc tiền lương làm theo giờ hoặc theo sản phẩm (tùy theo chế độ làm việc của người lao động) và hưởng nguyên lương ngày làm việc, số giờ làm thêm hoặc theo số lượng sản phẩm đã làm thêm vào ngày đó.

Như Mai