Quản lý cuộc trò chuyện trực tiếp | Brandee

Darkrose
Quản lý cuộc trò chuyện trực tiếp | Brandee

Thông tin cơ bản về tính năng trò chuyện trực tiếp

Tính năng trò chuyện trực tiếp được bật theo mặc định và sẽ xuất hiện ở bên phải trình phát video khi sự kiện trực tiếp của bạn đang diễn ra. Khi xem bản lưu trữ của sự kiện trực tiếp đã kết thúc, người xem sẽ nhìn thấy nội dung phát lại của cuộc trò chuyện trực tiếp. Mô-đun trò chuyện trực tiếp chỉ có trên trang xem YouTube và không xuất hiện trên các trình phát được nhúng. Xem

bản video minh họa tại đây

Người xem có thể chọn giữa hai chế độ xem Cuộc trò chuyện trực tiếp bất cứ lúc nào.

  • Top chat: Chế độ xem này lọc những tin nhắn có khả năng là tin nhắn spam để giúp cuộc trò chuyện trở nên dễ đọc và hữu ích hơn.
  • Trò chuyện trực tiếp: Chế độ xem này không lọc mà hiển thị tất cả các tin nhắn trò chuyện mà người xem nhập vào.

Lưu ý: Tính năng Phát lại trò chuyện chỉ hoạt động trên các sự kiện trực tiếp mới. Các sự kiện trực tiếp được cắt trong trình chỉnh sửa video sẽ không có tính năng này.

Huy hiệu trò chuyện trực tiếp giúp xác định Người phát trực tiếp và Người kiểm duyệt . Hãy nhấp vào vùng có thể mở rộng dưới đây để biết thêm thông tin về người kiểm duyệt.

Người xem chỉ được nhập tối đa 200 ký tự trong mỗi tin nhắn và tối đa 3 lần gửi cứ mỗi 30 giây. Chủ sở hữu sự kiện không phải tuân theo ngưỡng tần suất này. Người xem không được đăng các ký tự đặc biệt, URL hoặc thẻ HTML.

Để đăng tin nhắn trong cuộc trò chuyện trực tiếp, hãy nhấp vào vị trí có dòng chữ "Hãy nói điều gì đó" rồi bắt đầu nhập tin nhắn. Sau đó, hãy nhấp vào biểu tượng gửi .

Bạn có thể xem lại hoạt động trò chuyện trong YouTube Analytics. Chỉ số "Nhận xét" là số liệu cho video phát trực tiếp và theo yêu cầu.

Quản lý cuộc trò chuyện trực tiếp

* Nguồn: Youtube