Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa leo (dưa chuột) giai đoạn cây con

Darkrose
Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa leo (dưa chuột) giai đoạn cây con

1.Thời vụ trồng dưa leo (dưa chuột) (dương lịch)

  • Các tỉnh phía Bắc:

+ Vụ xuân: 20/02 - 15/03,

+ Vụ thu đông: 10/09 - 10/10

  • Các tỉnh Nam Bộ

+ Vụ đông: 25/10 - 25/12

+ Vụ xuân: 20/01 - 25/02

  • Các tỉnh Tây nguyên

+ Vụ đông: 25/10 - 25/12

+ Vụ xuân hè: 25/01 - 30/02

Chú ý: Không nên trồng dưa chuột ở những vùng có mưa kéo dài, những vùng có nhiệt độ thấp (nhiệt độ dưới 15,5oC), thay đổi thất thường, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm quá lớn, nhiệt độ thích hợp từ 15,5oC đến 35oC

2. Mật độ - khoảng cách trồng dưa leo (dưa chuột)

2.1. Mật độ khoảng cách

Cây cách cây: 30 cm Hàng cách hàng: 60 cm

2.2. Cách tính lượng cây giống

  • Bước 1: Xác định diện tích vườn trồng

Diện tích vườn trồng (m2) = Chiều dài vườn x chiều rộng vườn Ví dụ: Vườn trồng có chiều dài là 20 m, chiều rộng là 10 m. Vậy Diện tích vườn trồng = 20 x 10 = 200 m2

  • Bước 2: Xác định mật độ khoảng cách

Thông thường dưa chuột được trồng với khoảng cách:

- Hàng cách hàng: 60 cm

- Cây cách cây: 30 cm

Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa leo (dưa chuột) giai đoạn cây con

Mật độ khoảng cách trồng dưa chuột thường là 30x60

  • Bước 3: Tính lượng cây giống cần trồng

* Tính lượng cây giống cho 1 luống

Ví dụ:

+ Chiều rộng luống thông thường là 0,6 m

+ Chiều dài luống: 10 m.

+ Rãnh luống rộng: 0,2 m Khoảng cách trồng: 0,3 m

Ta có diện tích luống = (0,6 + 0,2) x 10 = 8 m2

Vậy:

+ 1 sào Bắc Bộ sẽ có 360/8 = 45 luống

+ 1 sào Trung bộ sẽ có 500/8 = 62 luống

1 sào Nam Bộ sẽ có 1000/8 = 125 luống

Một luống trồng hết 60 cây giống

Vậy:

Số lượng cây giống = Số lượng cây giống/luống x Số luống/sào

Số lượng cây giống cần trồng cho:

+ 1 sào Bắc Bộ là: 60 x 45 = 2700 cây giống 1 sào Trung bộ = 62 x 60 = 3720 cây

+ 1 sào Nam Bộ = 125 x 60 = 7500 cây

3. Trồng cây dưa leo (dưa chuột)

3.1. Gieo hạt trực tiếp xuống hố

- Khoảng cách cây 35 - 40cm/hạt. Mỗi hốc gieo 2 - 3 hạt độ 40.000 - 50.000 cây/ha.

- Ngâm nước nóng nhiệt độ 30 - 35 0 (2 sôi + 3 lạnh)

Lưu ý:

- Trong trường hợp đất khô nên gieo hạt trực tiếp không cần xử lý hạt

3.2. Trồng bằng cây dưa leo con

- Vùi kín bầu cây dưới đất và tưới thấm cho chặt gốc.

- Sau khi trồng cần tưới nước đẫm nước.

- Sử dụng các cục đất vây xung quanh cây vừa mới trồng để cây không bị đổ.

Trồng dưa chuột bằng cây con

4. Chăm sóc cây dưa leo (dưa chuột)

4.1. Tưới nước cho dưa leo

  • Bước 1: Xác định nguồn nước tưới

Đối với cây dưa chuột ở giai đoạn cây con, nguồn nước tưới là hết sức quan trọng vì đây là giai đoạn đầu là tiền đề cho các giai đoạn phát triển tiếp theo. Nguồn nước tưới có thể là ao, hồ, sông suối, giếng khoan... nguồn nước này phải đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh...

  • Bước 2: Xác định thời điểm tưới

- Tưới ngay sau khi trồng

- Tưới khi cây bén rễ hồi xanh

- Tưới khi đất không đủ độ ẩm

- Tưới lúc sáng sớm hoặc chiều mát

Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa leo (dưa chuột) giai đoạn cây con

Tưới nước ngay sau khi trồng cây giống

  • Bước 3: Xác định phương pháp tưới

- Tưới bằng bình ô doa

- Tưới bằng máy

- Tưới ngập rãnh

Tưới nước ngập rãnh ở cây dưa leo