Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 18 (Kết nối tri thức 2024): Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật

Darkrose
Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 18 (Kết nối tri thức 2024): Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật

I. Mục đích và vai trò của thiết kế kĩ thuật

1. Mục đích

- Thiết kế kĩ thuật là hoạt động sáng tạo nhằm tìm kiếm những ý tưởng và giải pháp, thể hiện dưới dạng hồ sơ kĩ thuật để tạo ra sản phẩm, dịch vụ giúp đáp ứng nhu cầu của con người, giải quyết các vấn đề trong đời sống và sản xuất

- Ví dụ: thiết kế nhà cao tầng để ở, thiết kế cầu vượt đề giảm tắc nghẽn giao thông, thiết kế sân chơi cho trẻ em, thiết kế nhà kinh để trồng được nhiều loại rau, thiết kế đài thiên văn đề quan sát vũ trụ......

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 18 (Kết nối tri thức): Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật (ảnh 1)

2. Vai trò

Thiết kế kĩ thuật có ý nghĩa to lớn trong tạo dựng môi trường sống của con người và phát triển sản xuất thông qua hai vai trò chính là phát triển sản phẩm và phát triển công nghệ.

- Phát triển sản phẩm:

+ Qua hoạt động thiết kế kĩ thuật, các sản phẩm mới lần lượt được tạo ra để giải quyết những vấn đề mới hay đáp ứng nhu cầu mới của con người, các sản phẩm cũ liên tục được cải tiến.

+ Nhờ đó, cuộc sống ngày càng tiện nghi, xã hội ngày càng phát triển.

- Phát triển công nghệ:

+ Thiết kế kĩ thuật còn tạo ra hay nâng cấp các quy trinh, bí quyết công nghệ để thực hiện một công việc nào đó ngày càng hiệu quả hơn.

+ Do đó, thế giới công nghệ ngày càng đa dạng, phong phú và phát triển; công nghệ mới ra đời luôn có xu hướng tốt hơn công nghệ cũ; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đời sống và sản xuất.

II. Một số ngành nghề chính liên quan đến thiết kế kĩ thuật

- Thiết kế kĩ thuật là một hoạt động sáng tạo, liên quan đến ngành nghề trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất.

- Trong xã hội hiện đại, ngành nghề liên quan đến thiết kế kĩ thuật ngày càng được quan tâm, phát triển.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 18 (Kết nối tri thức): Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật (ảnh 1)