Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Darkrose
Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Pháp luật là phương tiện quản lý của Nhà nước, là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Do đó đối với hành vi vi phạm pháp luật đều cần xử lý nghiêm.Vậy các dấu hiệu để nhận biết một hành vi là dấu hiệu vi phạm pháp luật ra sao?

Câu hỏi:

Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật?

A. Không thích hợp.

B. Lỗi.

C. Trái pháp luật.

D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án A. dấu hiệu không thích hợp không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Về cơ bản, các hành vi vi phạm pháp luật sẽ có những dấu hiệu sau:

- Thứ nhất: Hành vi trái pháp luật

+ Hành vi đó có thể là hành động - làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật hoặc không hành động - không làm những việc phải làm theo quy định của Nhà nước ( Các cá nhân là đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng không nộp thuế).

+ Hành vi đó xâm hại, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- Thứ hai: Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện

+ Năng lực trách nhiệm pháp lý là khả năng phải chịu trách nhiệm pháp lý của chủ thể trước hành vi vi phạm của mình.

+ Năng lực trách nhiệm pháp lý được Nhà nước quy định ở độ tuổi nhất định tùy thuộc vào từng lĩnh vực pháp luật điều chỉnh. Các hành vi trái pháp luật nhưng được thực hiện bởi chủ thể không có hoặc chưa có năng lực trách nhiệm pháp lý thì không bị coi là vi phạm pháp luật.

- Thứ ba: Người vi phạm pháp luật phải có lỗi.

Lỗi thể hiện thái độ của người biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật, có thể gây ra hậu quả không tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sự việc xảy ra. Yếu tố này xác định thái độ của chủ thể đối với hành vi của mình khi thực hiện. Những hành vi trái pháp luật nhưng không có lỗi của chủ thể thì cũng không bị coi là vi phạm pháp luật.

=> Từ những đặc trưng về dấu hiệu vi phạm pháp luật cho thấy không có không thích hợp không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các dấu hiệu còn lại như: Lỗi; Trái pháp luật; do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện” đều là dấu hiệu của vi phạm pháp luật.

Do đó đáp án đúng là đáp án A. Dấu hiệu không thích hợp không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật.