Darkrose

Bộ 200 Đề thi Toán 8 năm học 2023-2024 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 8.

Đề thi Toán 8 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề thi GK1 Toán 8 KNTT Xem thử Đề thi GK1 Toán 8 CTST Xem thử Đề thi GK1 Toán 8 CD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Toán 8 Giữa kì 1 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết, dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án
 • Top 30 Đề thi Toán 8 Giữa kì 1 năm 2024 có đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Toán 8 Học kì 1 năm 2024 có đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Toán 8 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Toán 8 Học kì 2 năm 2024 có đáp án

  Xem đề thi

Đề thi Toán 8 Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán 8 Kết nối tri thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán 8 Kết nối tri thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 8 Kết nối tri thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Toán 8 Kết nối tri thức (có đáp án)

  Xem đề thi

Đề thi Toán 8 Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Toán 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

  Xem đề thi

Đề thi Toán 8 Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Đề cương ôn tập Toán 8

Đề cương Toán 8 Kết nối tri thức

 • Đề cương ôn tập Giữa kì 1 Toán 8 Kết nối tri thức

  Xem đề cương

 • Đề cương ôn tập Học kì 1 Toán 8 Kết nối tri thức

  Xem đề cương

 • Đề cương ôn tập Giữa Học kì 2 Toán 8 Kết nối tri thức

  Xem đề cương

 • Đề cương ôn tập Học kì 2 Toán 8 Kết nối tri thức

  Xem đề cương

Đề cương Toán 8 Chân trời sáng tạo

 • Đề cương ôn tập Giữa kì 1 Toán 8 Chân trời sáng tạo

  Xem đề cương

 • Đề cương ôn tập Học kì 1 Toán 8 Chân trời sáng tạo

  Xem đề cương

 • Đề cương ôn tập Giữa Học kì 2 Toán 8 Chân trời sáng tạo

  Xem đề cương

 • Đề cương ôn tập Học kì 2 Toán 8 Chân trời sáng tạo

  Xem đề cương

Đề cương Toán 8 Cánh diều

 • Đề cương ôn tập Giữa kì 1 Toán 8 Cánh diều

  Xem đề cương

 • Đề cương ôn tập Học kì 1 Toán 8 Cánh diều

  Xem đề cương

 • Đề cương ôn tập Giữa Học kì 2 Toán 8 Cánh diều

  Xem đề cương

 • Đề cương ôn tập Học kì 2 Toán 8 Cánh diều

  Xem đề cương

Xem thử Đề thi GK1 Toán 8 KNTT Xem thử Đề thi GK1 Toán 8 CTST Xem thử Đề thi GK1 Toán 8 CD

Lưu trữ: Đề thi Toán 8 (sách cũ)

Đề thi Giữa kì 1 Toán 8

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2024 (11 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 21 Đề thi Toán 8 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán 8 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (19 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi Toán 8 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Top 4 Đề thi Toán 8 Giữa kì 1 năm 2024 có đáp án

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hà Nội năm 2024 (6 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng năm 2024 (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh năm 2024 (6 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận năm 2024 (7 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2024 (5 đề)

  Xem đề thi

Đề thi Học kì 1 Toán 8

 • (mới) [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • (mới) Bộ 10 Đề thi Toán 8 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • (mới) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2024 có ma trận (8 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi Toán 8 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)

  Xem đề thi

Đề thi Giữa kì 2 Toán 8

 • Bộ Đề thi Toán 8 Giữa kì 2 năm 2024 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Toán 8 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi Toán 8 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 năm 2024 có ma trận (8 đề)

  Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Toán 8

 • Top 30 Đề thi Toán 8 Học kì 2 năm 2024 có đáp án

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi Toán 8 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 8 năm 2024 có ma trận (8 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi Toán 8 Học kì 2 năm 2024 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi Toán 8 (60 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề số 1)

Câu 1 (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a. 8x2 - 8xy - 4x + 4y b. x3 + 10x2 + 25x - xy2

c. x2 + x - 6 d. 2x2 + 4x - 16

Câu 2 (2 điểm) Tìm giá trị của x, biết:

a. x3 - 16x = 0 b. (2x + 1)2 - (x - 1)2 = 0

Câu 3 (2 điểm) Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x

a. A = (2x - 1)(4x2 + 2x + 1) - (2x + 1)(4x2 - 2x + 1)

b. B = x(2x + 1) - x2(x + 2) + x3 - x + 5

Câu 4 (1 điểm) Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x2 - 2xy + 6y2 - 12x + 2y + 45

Câu 5 (2 điểm) Cho hình thang ABDC (AB // CD). Trên cạnh AD lấy điểm M và N sao cho AM = MN = NC. Từ M và N kẻ các đường thẳng song song với hai đáy cắt BC theo thứ tự E và F. Chứng minh rằng:

a. BE = EF = FD

b. Cho CD = 8cm, ME = 6cm. Tính độ dài AB và FN

Câu 6 (0.5 điểm) Cho x, y, z là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 năm 2024 có đáp án (Đề số 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề số 1)

Bài 1: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2 + xy -x - y

b) a2 - b2 + 8a + 16

Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

a) 4x(x + 1) + (3 - 2x)(3 + 2x) = 15

b) 3x(x - 20012) - x + 20012 = 0

Bài 3: (1,5 điểm) Cho biểu thức:

a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A xác định

b) Rút gọn biểu thức A

Bài 4: (1 điểm) Tính tổng x4 + y4 biết x2 + y2 = 18 và xy = 5.

Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) . M là trung điểm cạnh BC. Vẽ MD vuông góc với AB tại D và ME vuông góc với AC tại E.

a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.

b) Chứng minh E là trung điểm của đoạn thẳng AC và tứ giác CMDE là hình bình hành.

c) Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Chứng minh tứ giác MHDE là hình thang cân

d) Qua A vẽ đường thẳng song song với DH cắt DE tại K. Chứng minh HK vuông góc với AC.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi giữa kì 2

Môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề số 1)

Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 3x - 9 = 0

b) 3x + 2(x + 1) = 6x - 7

c)

Câu 2: (1,5 điểm) Giải toán bằng cách lập phương trình:

Lúc 6 giờ sáng một ôtô khởi thành từ A để đi đến B. Đến 7 giờ 30 phút một ôtô thứ hai cũng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc ôtô thứ nhất là 20km/h và hai xe gặp nhau lúc 10 giờ 30. Tính vận tốc mỗi ôtô? (ô tô không bị hư hỏng hay dừng lại dọc đường)

Câu 3: (1,5 điểm)

a) Giải bất phương trình 7x + 4 ≥ 5x - 8 và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.

b) Chứng minh rằng nếu: a + b = 1 thì

Câu 4: (1 điểm)

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có chiều cao AA’ = 6cm, đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông AB = 4cm và AC = 5cm. Tính thể tích của hình lăng trụ.

Câu 5: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A. Vẽ đường thẳng (d) đi qua A và song song với đường thẳng BC, BH vuông góc với (d) tại H .

a) Chứng minh ΔABC ∼ ΔHAB

b) Gọi K là hình chiếu của C trên (d). Chứng minh AH.AK = BH.CK

c) Gọi M là giao điểm của hai đoạn thẳng AB và HC. Tính độ dài đoạn thẳng HA và diện tích ΔMBC, khi AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề số 1)

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: x = 4 là nghiệm của phương trình

A/ 3x - 1 = x - 5 B/ 2x - 1 = x + 3

C/ x - 3 = x - 2 D/ 3x + 5 =-x - 2

Câu 2: Cho hai phương trình : x(x - 1) (I) và 3x - 3 = 0(II)

A/ (I)tương đương (II)

B/ (I) là hệ quả của phương trình (II)

C/ (II) là hệ quả của phương trình (I)

D/ Cả ba đều sai

Câu 3: Cho biết 2x - 4 = 0.Tính 3x - 4 bằng:

A/ 0 B/ 2 C/ 17 D/ 11

Câu 4: Phương trình có nghiệm là :

A/{-1} B/ {-1; 3} C/ {-1; 4} D/ S = R

Câu 5: Bất phương trình :x2 + 2x + 3 > 0 có tập nghiệm là :

A/ Mọi x ∈ R B/ x ∈ φ C/ x > -2 D/ x ≥ -2

Câu 6: Để biểu thức (3x + 4) - x không âm giá trị của x phải là :

A/ x ≥ -2 B/ -x ≥ 2 C/ x ≥ 4 D/ x ≤ -4

Câu 7: Cho hình vẽ : NQ//PK ; Biết MN = 1cm ;MQ = 3cm ; MK = 12cm. Độ dài NP là:

A/ 0,5 cm B/ 2cm C/ 4cm D/ 3cm

Câu 8: ΔABC đồng dạng với Δ DEF theo tỉ số đồng dạng k1 ;ΔDEF đồng dạng với ΔGHK theo tỉ số đồng dạng k2 . ΔABC đồng dạng với Δ GHK theo tỉ số :

A/ k1/k2 B/ k1 + k2 C/ k1 - k2 D/ k1 .k2

Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Giải phương trình và bất phương trình sau:

a) |3x| = x + 6

c) (x + 1)(2x - 2) - 3 > -5x - (2x + 1)(3 - x)

Bài 2: (2 điểm) Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện mỗi ngày tổ sản xuất 57 sản phẩm. Do đó, tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Bài 3: (0,5 điểm) Chứng minh rằng nếu a > 0, b > 0, c > 0 và a < b thì

Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh ΔAEB và ΔAFC đồng dạng. Từ đó suy ra: AF.AB = AE.AC

b) Chứng minh ∠AEF = ∠ABC

c) Cho AE = 3cm, AB = 6cm. Chứng minh rằng SABC = 4SAEF

d) Chứng minh

....................................

....................................

....................................

Lưu trữ: Đề thi Toán 8 theo Chương

Xem thử Đề GK2 Toán 8 Xem thử Đề CK2 Toán 8

Xem thêm bộ đề thi các môn học lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Bộ 100 Đề thi Ngữ Văn 8 năm học 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi Vật Lí lớp 8 năm học 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi Hóa học lớp 8 năm học 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi Tiếng Anh 8 năm học 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi Tiếng Anh 8 mới năm học 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi Sinh học lớp 8 năm học 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi Địa Lí 8 năm học 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi Lịch Sử 8 năm học 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi Công nghệ 8 năm học 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi Tin học 8 năm học 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi GDCD 8 năm học 2023 - 2024