Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Huế

Darkrose
Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Huế
Huỳnh Văn Minh (04)

Giáo sư, Tiến sĩ

E-mail: [email protected]

Học hàm - Học vị

Tiến sĩ (1997), Giảng viên chính (1998), Phó Giáo sư ( 2001) Giáo sư 2009

Các chức vụ chính quyền , Hội, Cơ quan khoa học chủ yếu đang giữ:

- Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Can thiệp Việt nam.

- Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam.

- Ủy viên BCH Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ Thuật Tỉnh Thừa thiên-Huế.

- Chủ tịch Hội Tim mạch Thừa thiên-Huế.

- Phó Giám đốc Bệnh Viện Trường Đại học Y Huế

- Chủ nhiệm Bộ Môn Nội Trường Đại học Y Huế.

- Phó giám đốc trung tâm Tim mạch BVTW Huế.

Các Trường lớp trong và ngoài nước đã được đào tạo:

- Bác sĩ Y khoa hệ Nội chính qui dài hạn, Trường Đại Học Y khoa Huế, 1977.

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Trường Đại học Y khoa Huế, 1990.

- Tiến sĩ chuyên ngành Y Học , Đại học Y Hà Nội, 1997.

- Thực tập sinh cấp 1 Nội Tim mạch tại Cộng Hòa Pháp, 1989-1990.

- Thực tập sinh cấp 2 Nội Tim mạch tại Cộng Hòa Pháp, 1995-1996.

- Thực tập sinh lớp tăng cuờng Tim mạch tại Cộng Hòa Pháp, 1998.

Quá trình công tác giảng dạy:

- 1978-1980: Ra trường về công tác tại Bộ Môn Nội, tham gia giảng dạy tập sự.

- 1980- 1990: Biên chế chính thức Cán bộ Giảng dạy Bộ Môn Nội. Giáo vụ Bộ Môn Nội.

- 1990 đến nay: Giảng viên chính: 1995, Phó chủ nhiệm Bộ Môn: 1995

- Năm 2000: Chủ nhiệm Bộ môn Nội

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố:

Gồm 9 đề tài ngoài nước và 64 đề tài trong nước đã công bố. Một số đề tài chính như sau:

Ngoài nước:

1. Huynh van Minh et Nguyen Cuu Loi. Aspects cliniques des maladies cardiovasculaires à Hue. Information Medicale d’ Asie Francophone. No1. (1994).

2. Huynh van Minh, Phan thi Bich Ngoc, Paul Valensi. Insulinoresistance et hypertension arterielle essentielle chez les vietnamiens. Archives des maladies du coeur et des vaisseaux. Tome 90.No 8. Aout (1997).

3. Huynh van Minh, Phan thi Bich Ngoc, Paul Valensi.Insulinaemia and slight overweight: the case of vietnamese hypertensives. International Journal of obesity 21, 897-902, (1997).

4. Huynh van Minh, Nguyen cuu Loi, Dinh van Tam. Implantation d’ electrodes ventriculaires definitives sous echocardiographies. A propos de 17 observations dont un enfant de 5 ans. Stimucoeur 1998, Tome 26, No3, (1998). 5. Huynh van Minh. L’ HTA et les troubles du rythme. Medicophone. No 4 - !er semestre (1999).

6. Huynh van Minh, Le chi Thanh, Tran duc Tho, Tran do Trinh. Insulin resistance: a new risk factor in vietnamese hypertensives. Abstracts Book. The second pacific rim conference on hypertension in Manila, Philippine. May 4-6, ( 1997) .

7. Huynh van Minh, Nguyen cuu Loi, Dinh van Tam, Bui Minh Thanh. The implantation of pacemaker in Hue, Vietnam. PACE. The Great Wall international conference of pacing and electrophysiology. Beejing. October (2001).

8. Huynh van Minh. A propos des premiers cas du syndrome de Brugada au Vietnam. Medicophonie. 1-8, No 6- (2001).

9. Matthew Sorrentino, Rupesh Shah, Huynh van Minh et al. Risk factor modification for prevention of coronary artery diseasee. Management of complex cardiovascular problems. Futura publishing company, Inc. Armonk, NY, USA. 127-149. (2001)

Trong nước:

1. Huỳnh văn Minh. Tình hình THA tại Khoa Nội BVTW Huế. Tạp chi Nội khoa, Hội Nội Khoa Việt nam, số 2/1986. ( đã báo cáo tại Hội nghị Khoa học Tuổi trẻ toàn quốc lần thứ 2 tại TP. Hồ chí Minh 1986).

2. Huỳnh văn Minh và cs.Tác dụng hạ huyết áp của cao Bạch hạc trên thực nghiệm và lâm sàng. Đã báo cáo và đăng trong Kỷ yếu HNKH Tuổi trẻ toàn quốc lần thứ 3 tại Huế. 1988.

3. Huỳnh văn Minh. Nhận xét điều trị tai biến mạch não ở bệnh nhân THA tại Huế. Đã báo cáo tại Hội nghị Tai biến mạch não nhân ngày thành lập trường Y Hà nội 1992 và đăng trong Nội san Thần kinh số đặc biệt. Hà nội , 1992.

4. Huỳnh văn Minh, Hoàng Khánh và cs. Tình hình tai biến mạch não ở bệnh nhân trên 45 tuổi tại Khoa Nội Học viện Y Huế. Tập san NC& TTYH 4/1984. (đã báo báo tại HNKH trường)

5. Hoàng Khánh, Huỳnh văn Minh và cs.Tình hình tai biến mạch não tại BVTW Huế trong 10 năm (1984-1993). Tập san NC & TTYH Học viện Y Huế 3/1994.

6. Hùynh văn Minh, Hoàng Khánh và cs.Dịch tễ học tai biến mạch não tại Huế và vùng phụ cận. Tập san NC& TTYH Đại học Y Huế 5/1995. (đã báo cáo)

7. Hoàng Khánh, Huỳnh văn Minh và cs Bước đầu tìm hiểu thời sinh học trong tai biến mạch não tại BVTW Huế từ 1992-1993. Tập san NC& TTYH Đại học Y Huế 4/1994

8. Huỳnh văn Minh, Hoàng Khánh và cs Tai biến mạch não trong 5 năm 1989-1993. Tóm tắt. Hội nghị tai biến mạch não tại Hà nội 4/1995.

9. Tình hình bệnh tim mạch và THA tại Huế. Kỷ yếu Hội nghị tIm mạch toàn quốc 1990. ( Đề tài của ngành Tim mạch)

10. Huỳnh văn Minh, Trần thị Vui và cs. Tần suất THA ở người lớn trên 15 tuổi tại thành phố Huế. Tạp chí NCKH số 3/1994 Đại học Y khoa Huế. ( Đề tài của ngành Tim mạch). (đã báo cáo)

11. Hoàng viết Thắng, Huỳnh văn Minh. Hướng dẫn chẩn đoán & điều trị tăng huyết áp . Sách tham khảo dịch của A. Fournier & cs. dày 304 trang do Nhà xuất bản Y học Hà nội in, 1998.

12. Huỳnh văn Minh. Khảo sát tác dụng thuốc ức chế men chuyển Coversyll trong điều trị THA liên tục. Tạp chí NCKH 1/1994. Đại học Y Huế. ( đã báo cáo)

13. Phạm khắc Lâm, Huỳnh văn Minh. Khảo sát tác dụng ổn định huyết áp của nước khoáng Mỹ an. Tạp chí NCKH 1993 Đại học Huế. ( Đề tài nhánh cấp bộ của GS Phạm Khắc Lâm đã nghiệm thu)

14. Phạm khắc Lâm, Huỳnh văn Minh. Định lượng microalbumine niệu theo phương pháp immuno-turbidity. Tập san NC& TTYH Đại học Y Huế 4/1994.

15. Huỳnh văn Minh, Phạm khắc Lâm, Microalbumine niệu ở bệnh nhân tăng huyết áp. Tập san NC& TTYH Đại học Y Huế 4/1994.( đã báo cáo Hội nghị Thận - tiết niệu miền Trung 1999)

16. Nguyễn Hải Thuỷ, Huỳnh văn Minh. Tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường thể không phụ thuộc insuline tại Huế ( 1992-1994) . Tập san NC& TTYH Đại học Y Huế 4/1994.

17. Huỳnh văn Minh. Bước đầu áp dụng trắc nghiệm dung nạp insuline đánh giá sự đề kháng insuline ở bệnh nhân THA. Tập san TT& NCKH của BVTW Huế 3/1993 và kỷ yếu đề tài NCKH Hội nghị Tim mạch toàn quốc lần 6 năm 1996 tại TP. Hồ chí Minh,

18. Huỳnh văn Minh, Lê chí Thành, Trần đỗ Trinh, Trần đức Thọ. Bước đầu tìm hiểu yếu tố kháng insuline ở bệnh nhân THA. Tạp chí Tim mạch học Việt nam, 1997.(đã báo cáo tại Hội nghị ngành Tim mạch toàn quốc lần 5 Đà nẵng).19. Huỳnh văn Minh, Lê chí Thành, Trần đỗ Trinh, Trần đức Thọ. Cường insuline, một yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tăng huyết áp Việt nam năm 2000? Tạp chí Tim Mạch học Việt nam, số 1/1999

20. Huỳnh văn Minh, Nguyễn thị Diệu Thanh. Tìm hiểu rối loạn chuyển hóa cholesterol ở bệnh nhân Tăng huyết áp. Tập san NC& TTYH Học viện Y Huế 4/1994.

21. Huỳnh văn Minh, Phạm như Thế. Nhồi máu cơ tim trong Hội chứng thận hư. Tạp chí Y học thực hành, Hà nội . 3/1984.

22. Trần thị Vui, Huỳnh văn Minh và cs. Tình hình bệnh Nhồi máu cơ tim trong 10 năm tại Học viện Y Huế. Tạp chí Nội khoa của Hội Nội Khoa Việt nam, số 2/1996.

23. Aïp dụng thử nghiệm Troponine T nhanh trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học Hội nghị tIm mạch Việt nam lần thứ VII tháng 11/1998. (đã báo cáo tại Hội nghị tim mạch miền nam Hồ chí Minh, 6/1998)

24. Danh pháp Việt nam về bệnh lý tim mạch. Khuyến cáo số 1 Hội tim Mạch Việt nam. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học Hội nghị TIm mạch Việt nam lần thứ VII. 11/1998. (đã báo cáo)

25. Hướng chọn thuốc điều trị suy tim. Khuyến cáo số 2 Hội Tim mạch Việt nam. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học Hội nghị tIm mạch Việt nam lần thứ VII. 11/1998.(đã báo cáo)

26. Nhận xét bước đầu về nồng độ Digoxin huyết thanh trong điêù trị suy tim. Tập san NC& TTYH Đại Học Y Huế 3/1993. (đã báo cáo)

27. Một số nhận xét về lâm sàng và điều trị các trường hợp nhịp nhanh ngoại vị tại Khoa Nội BVTW Huế. Tạp chí Nội khoa của Hội Nội Khoa Việt nam, 4/1986. (đã báo cáo)

28. Tác dụng cắt cơn nhịp nhanh kịch phát bằng Sulfate Mg. Tạp chí NCKH Đại học Y khoa Huế, số 1/1993. ( đã báo cáo tại Hội nghị tim mạch toàn quốc Hạ long 1992)

29. Nhận xét 16 trường hợp tạo nhịp vĩnh viễn được hướng dẫn bằng siêu âm. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học Hội nghị tIm mạch Việt nam lần thứ VII. 11/1998. (đã báo cáo tại Hội nghị tim mạch miền nam Hồ chí Minh, 6/1998)

30. Hội chứng Brugada. Thông báo 3 trường hợp. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học Hội nghị tIm mạch Việt nam lần thứ VII. 11/1998. ( đã báo cáo tại Hội nghị Tim mạch Nha Trang 5/1999)

31. Thông báo một trường hợp hội chứng Marfan tại BVTW Huế. Tạp chí Nôị khoa của Hội Nội Khoa Việt nam số 4/1981. (đã báo cáo)

32. Nhân một trường hợp bệnh Ebstein phát hiện lần đầu tại Huế. Tập san NC& TTYH Học viện Y Huế 1/1992.

33. Sơ bộ nhận xét về kết quả bệnh nhân mỗ tim tại Bệnh Viện Trung Ương Huế. Tập san TT& NCKH BVTW Huế 2/1991 . (đã báo cáo)

34. Rối loạn thần kinh tự động tim ở bệnh nhân béo phì. Tập san NC& TTYH Đại Học Y Huế 4/1995.