Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm

Darkrose
Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm

Bản kiểm điểm là một loại văn bản quan trọng và hữu ích trong việc đánh giá và ghi nhận những thành tựu, sai sót và phát triển của cá nhân trong một khoảng thời gian cụ thể. Viết bản kiểm điểm là một công việc cần thiết trong môi trường học tập và công việc, tuy nhiên, có nhiều người vẫn chưa nắm rõ cách viết bản kiểm điểm tiêu chuẩn. Trong bài viết này, Hoàng Hà Mobile sẽ hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm một cách đầy đủ và chính xác nhất: Từ việc tìm hiểu cấu trúc của bản kiểm điểm, từng bước cụ thể để viết nó, cùng những lưu ý quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của tài liệu này.

Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm là một tài liệu tự viết, được sử dụng bởi một cá nhân nhằm tự đánh giá lại hành vi và hoạt động của bản thân trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông thường, nó được sử dụng nhằm phân tích, thừa nhận, đưa ra cam kết và trách nhiệm cho các sai sót, hậu quả của các quyết định và hành động.

Bên cạnh đó, bản kiểm điểm trong một vài trường hợp đóng vai trò là một văn bản giúp cá nhân có cái nhìn tổng quan về tiến trình và sự tiến bộ của mình, từ đó giúp cá nhân có thể đánh giá lại, học hỏi thêm kinh nghiệm để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nó là một công cụ hữu ích để mỗi cá nhân tự phản hồi và tự cải thiện, một công cụ định hướng và tạo ra kế hoạch cho sự phát triển sau này.

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cơ bản

Bản kiểm điểm là một văn bản thông dụng và thường được viết bởi cá nhân để ghi nhận các vi phạm hoặc sai lầm đã xảy ra. Dưới đây là những thông tin cần có trong bản kiểm điểm, bao gồm:

 • Quốc hiệu: Đây là nội dung bắt buộc cần có trên nhiều loại văn bản trong đó có bản kiểm điểm, quốc hiệu được viết bằng chữ in hoa và được cân đối ở giữa tờ giấy.
 • Tiêu ngữ: Tiêu đề của bản kiểm điểm cần ghi rõ vấn đề cụ thể được đánh giá, viết bằng chữ in hoa và được cân đối ở giữa tờ giấy.
 • Ngày lập biên bản: Cần ghi rõ ngày tháng năm viết bản kiểm điểm để xác định thời điểm lập biên bản.
 • “Kính gửi”: Phần này nên nêu rõ người hoặc tổ chức nhận bản kiểm điểm và cũng được cân đối ở giữa tờ giấy.
 • Thông tin cá nhân của người viết: Người viết cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm họ và tên, tuổi, lớp (trong trường hợp là học sinh/sinh viên), và thông tin liên quan khác nếu được yêu cầu.
 • Thời gian vi phạm và lý do: Cần ghi rõ thời gian xảy ra vi phạm và mô tả lý do viết bản kiểm điểm.
 • Lời cam kết sửa sai: Nội dung là thừa nhận trách nhiệm cũng như lời hứa của cá nhân về việc sửa sai và cam kết tránh vi phạm trong tương lai.
 • Chữ ký: Cuối cùng, bản kiểm điểm phải được ký bởi người viết ở bên trái, và cả chữ ký của người làm chứng ở bên phải (ví dụ chữ ký của phụ huynh nếu đây là bản kiểm điểm của học sinh/sinh viên).

huong-dan-cach-viet-ban-kiem-diem-1

Một số mẫu viết bản kiểm điểm thông dụng dành cho học sinh

Bản kiểm điểm là một trong những loại văn bản mà học sinh hay được yêu cầu thực hiện khi mà có những hành vi vi phạm quy định của nhà trường cũng như lớp học. Tuy nhiên, ở độ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường thì phần lớn các em đều chưa được tiếp xúc nhiều với những văn bản hành chính thông dụng. Hoàng Hà Mobile sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết bản kiểm điểm trong một số trường hợp phổ biến, phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo.

Cách viết bản kiểm điểm cấp 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—***—

… , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường: …………

- Giáo viên chủ nhiệm: ………….

Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lớp: ……………………..Năm học: …………………………………………………………………………………………………………

Họ tên Cha: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên Mẹ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay em viết bản kiểm điểm này với lý do:

Cụ thể vào ngày … tháng … năm … em đã ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Em đã nhận ra lỗi sai của bản thân, em hứa sẽ sửa chữa, rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh

(Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm cấp 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—***—

… , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường: …………

- Giáo viên chủ nhiệm: ………….

Em tên là: ………………………………………….

Lớp: …………………Năm học: ………………..

Trường:……………………………………………..

Ngày sinh: …../ …../ …..

Hôm nay em viết bản kiểm điểm với lý do cụ thể như sau:

Cụ thể vào ngày … tháng … năm … em đã ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Em đã nhận ra lỗi sai của bản thân, em hứa sẽ sửa chữa, rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh

(Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm cấp 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—***—

… , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường: …………

- Giáo viên chủ nhiệm: ………….

Em tên là: ………………………………………….

Lớp: …………………Năm học: ………………..

Trường:……………………………………………..

Ngày sinh: …../ …../ …..

Số điện thoại: ……………………………………

Hôm nay em viết bản kiểm điểm với lý do cụ thể như sau:

Cụ thể vào ngày … tháng … năm … em đã ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Em viết bản kiểm điểm này kính mong nhận được sự tha thứ từ ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Em xin tự chịu trách nhiệm cho hành động này của mình và hứa lần sau không tái phạm nữa.

Em xin trân trọng cảm ơn!

…..Ngày….tháng…..năm….

Xác nhận của BGH Xác nhận của GVCN Học sinh vi phạm

(Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên)

Mẫu cách viết bản kiểm điểm cho học sinh không thuộc bài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—***—

… , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

(V/v không thuộc bài)

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường:…………………………………..

- Thầy (cô) chủ nhiệm:…………………………………….

Em tên là:……………………………………………

Lớp:…………………………Trường:……………..

Hôm nay em viết bản kiểm điểm với lý do cụ thể như sau:

Vào thứ… ngày… tháng… năm…. trong giờ học (môn học)…………của thầy (cô)…………em có được gọi tên lên bảng kiểm tra bài cũ, nhưng vì tối hôm trước em chủ quan không xem lại bài nên đã không làm kịp phần bài tập về nhà trước khi lên lớp. Vì lỗi sai của em mà lớp bị đánh giờ kém, khiến lớp bị trừ điểm thi đua. Em đã ý thức được hành động của mình và xin chịu mọi hình thức kỷ luật từ lớp. Em xin rút kinh nghiệm và hứa lần sau không tái phạm nữa.

Kính mong thầy (cô) xem xét và tha thứ, cho em cơ hội sửa sai để tiếp tục học tập tiến bộ hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh

(Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên)

Mẫu cách viết bản kiểm điểm cho học sinh nói chuyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—***—

…, ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

(V/v nói chuyện trong giờ học)

Kính gửi:

- Giáo viên chủ nhiệm: ……………

- Giáo viên bộ môn: ………………

Em tên là: ………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: …../ …../ …………………………………………………………………………………

Giới tính: ……………………………………………………………………………………………..

Lớp ………. Trường………………………………………………………………………………

Năm học: …………………………………………………………………………………………..

Hôm nay em viết bản kiểm điểm với lý do cụ thể như sau:

Vào thứ… ngày… tháng… năm…. trong giờ học (môn học)…………của thầy (cô)…………, em đã có hành vi nói chuyện riêng, không tập trung trong giờ học và ddax bị thầy (cô) nhắc nhở nhiều lần. Em tự nhận thấy vi phạm của mình làm ảnh hưởng đến cả lớp và là hành động thiếu tôn trọng thầy cô giáo, em xin tự kiểm điểm bản thân. Em xin rút kinh nghiệm và hứa lần sau không tái phạm nữa, kính mong thầy cô xem xét bỏ qua cho em lần này.

Em chân thành cảm ơn!

Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh

(Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên)

Mẫu cách viết bản kiểm điểm cho học sinh đánh nhau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—***—

…, ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

(V/v đánh nhau)

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường: …………

- Giáo viên chủ nhiệm: ………….

Tên em là: ………………………………………………………………………………………………………………………

Lớp: …………………Trường: …………………………………………………………………………………………..

Hôm nay em viết bản kiểm điểm với lý do cụ thể như sau:

Vào thứ… ngày… tháng… năm…., vì có một vài mâu thuẫn với bạn…………… nên em cùng bạn….., ……., ……. đã thông đồng với nhau chặn đánh bạn ………. sau giờ học ở …….. Vì suy nghĩ nông cạn nhất thời và tính háo thắng, chúng em đã không làm chủ được hành động của mình nên đã dẫn đến hành vi vi phạm như trên. Về phía bạn ….., chúng em đã ý thức được trách nhiệm của mình và đã gặp riêng bạn để xin lỗi. Về phần mình, chúng em xin hứa lần sau sẽ rút kinh nghiệm, cam kết không bao giờ tái phạm nữa.

Chúng em đã thật sự biết lỗi, kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ để chúng em có cơ hội sửa sai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh

(Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên)

Một số mẫu cách viết bản kiểm điểm thông dụng dành cho Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Bản kiểm điểm dành cho Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thường cung cấp khung đánh giá và điểm số để đánh giá hiệu quả của sự tiến bộ cá nhân, tổ chức. Dựa vào kết quả của bản kiểm điểm, tổ chức có thể xác định những điểm mạnh và điểm cần cải thiện của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và phát triển kế hoạch hỗ trợ để nâng cao hiệu quả và đóng góp của họ trong công việc và xã hội.

Báo cáo kiểm điểm tập thể

Bài báo cáo cuối năm về kiểm điểm tập thể chi bộ là tài liệu được tổ chức hoặc cơ quan thực hiện để đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ chuyên môn trong công tác. Nó giúp tổ chức hoặc cơ quan tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kiểm điểm, đồng thời chỉ ra những khía cạnh chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt. Báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ cuối năm đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ hiệu quả của hoạt động và đưa ra các biện pháp cần thiết để cải thiện công tác trong tương lai.

Bản kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm cá nhân là một văn bản quan trọng trong tự đánh giá cá nhân và được gửi đến tổ chức để báo cáo lại những khuyết điểm và tồn đọng trong nhiệm vụ công việc, đạo đức, lối sống và thực hiện đường lối chỉ đạo mà tổ chức đã đề ra. Bản kiểm điểm này mang tính xây dựng và phát triển, giúp cá nhân nhận ra những điểm mạnh và yếu của bản thân, từ đó đề xuất những giải pháp để cải thiện hiệu quả công việc và đóng góp tích cực hơn vào tổ chức. Ngoài việc tập trung vào khía cạnh công việc, bản kiểm điểm cá nhân cũng bao gồm đánh giá về đạo đức, lối sống và thái độ trong cuộc sống hàng ngày.

huong-dan-cach-viet-ban-kiem-diem-2

Vì sao học sinh phải học cách viết bản kiểm điểm?

Bản kiểm điểm được viết sau khi học sinh mắc lỗi, mục đích nhằm giúp các bạn học sinh nhìn nhận lại bản thân và tự ý thức được trách nhiệm đối với những hành vi sai phạm của mình. Từ đó, học sinh phải sửa đổi và rút kinh nghiệm, cam kết tránh tái phạm lần sau. Còn bản kiểm điểm được viết vào cuối kỳ, cuối năm học là một công cụ đánh giá quan trọng trong quá trình giáo dục, thường được học sinh tự viết và nộp lại cho nhà trường và thầy cô giáo. Mục đích là để tổng kết quá trình học tập cũng như đánh giá hành vi của học sinh trong lớp học.

Việc tự viết bản kiểm điểm giúp học sinh nhận thức được thành tích học tập cũng như sự chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình. Tùy theo từng trường và ngữ cảnh giáo dục khác nhau mà sẽ có những mẫu bản kiểm điểm tương ứng. Các trường hợp mà học sinh thường bị yêu cầu viết bản kiểm điểm là khi có những vi phạm trong học tập và hành vi, phổ biến như:

Không thuộc bài

Nếu không hoàn thành bài tập về nhà, không chuẩn bị bài mới, quên bài cũ,… thì học sinh có thể bị bắt viết bảng kiểm điểm. Viết bảng kiểm điểm giúp học sinh nhận ra những sai sót và thiếu sót trong quá trình học tập.

huong-dan-cach-viet-ban-kiem-diem-8

Cách viết bảng kiểm điểm là một phương án giáo dục cho học sinh về trách nhiệm và ý thức tự quản lý học tập. Mỗi bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc thuộc bài, đó là nghĩa vụ cũng như quyền lợi của mỗi người khi đi học. Bảng kiểm điểm cũng là một hình thức khuyến khích ý thức học tập. Khi bạn nhỏ ý thức được rằng việc không thuộc bài sẽ dẫn đến viết bảng kiểm điểm, bản thân sẽ có thêm động lực, thêm cố gắng hơn để tập trung vào việc học và nắm bắt kiến thức.

Đánh nhau hoặc vi phạm quy tắc

Khi học sinh tham gia vào các hành vi xấu chẳng hạn như đánh nhau, xúc phạm bạn bè, nói năng vô lễ, chửi tục hoặc vi phạm quy tắc của lớp học, việc viết bản kiểm điểm là một biện pháp quan trọng để học sinh nhận ra hậu quả của hành động và cam kết thay đổi hành vi.

Nói chuyện trong giờ học

Học sinh thường bị yêu cầu viết bản kiểm điểm nếu vi phạm những lỗi chẳng hạn như liên tục nói chuyện hoặc gây mất trật tự trong giờ học. Bằng cách viết bản kiểm điểm, người lớn sẽ răn đe được các bạn học sinh, thông qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào học tập cũng như thái độ tôn trọng giáo viên, tôn trọng giờ học chung của cả lớp.

Học sinh viết bản kiểm điểm khi vi phạm giúp tạo ra môi trường giáo dục tốt hơn, khuyến khích sự phát triển tích cực cũng như ý thức trách nhiệm của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.

Vì sao Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải viết bản kiểm điểm

Bản kiểm điểm dành cho Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức là một công cụ quan trọng được sử dụng trong các tổ chức, đặc biệt là trong ngành công vụ và chính trị, để đánh giá hiệu quả làm việc, phẩm chất Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và đóng góp của họ trong công việc và phục vụ cộng đồng. Bản kiểm điểm này thường có mục tiêu chính là đo lường và đánh giá các khía cạnh liên quan đến hoạt động của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm:

 • Hiệu quả làm việc: Đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ công việc, đạt được mục tiêu đề ra và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức.
 • Đạo đức làm việc: Xem xét sự tận tâm, trung thực, không thiên vị và chấp hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong công việc.
 • Kỹ năng và năng lực: Đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ công việc.
 • Thái độ và đối xử: Đánh giá cách thái độ và cách đối xử với đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới và người dân.
 • Đóng góp và sáng tạo: Đánh giá ý tưởng, đề xuất và đóng góp tích cực vào cải tiến công việc và tổ chức.
 • Kỷ luật và tuân thủ quy tắc: Đánh giá việc tuân thủ quy tắc, quy định, nội quy và kỷ luật của tổ chức và Đảng.

Tạm kết

Trên đây là một số cách viết bản kiểm điểm dành cho một số trường hợp hay gặp mà Hoàng Hà Moblie đã tổng hợp được. Phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo trong tình huống bất đắc dĩ cần dùng đến.