Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, Tết trong năm 2022?

Darkrose
Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, Tết trong năm 2022?

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và hưởng nguyên lương. Cụ thể, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

So với quy định trước đây, các ngày nghỉ lễ, Tết của người lao động có sự thay đổi là tăng số ngày nghỉ Quốc khánh thêm 1 ngày. Trước đây người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày (ngày 2/9), từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày, là ngày 2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Căn cứ theo quy định này, năm 2022 chỉ có ngày nghỉ Tết Âm lịch và ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến các đơn vị và trình Thủ tướng Chính phủ về hoán đổi ngày nghỉ cho hợp lý với người lao động, còn các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định.

Cụ thể, về Tết Dương lịch năm 2022, do Tết Dương lịch rơi vào thứ bảy, là ngày nghỉ hằng tuần nên người lao động được nghỉ bù thứ hai tuần kế tiếp, như vậy dịp này người lao động có 3 ngày nghỉ liên tục, từ thứ bảy ngày 1/1/2022 đến hết thứ hai ngày 3/1/2022.

Tết Âm lịch 2022, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 5 ngày, từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022, cộng với 4 ngày nghỉ cuối tuần, dịp này người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày.

Với Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 Âm lịch), là ngày 10/4/2022 Dương lịch rơi vào chủ nhật, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp (ngày 11/4), tức nghỉ liên tục 3 ngày, từ ngày 9/4/2022 đến hết 11/4/2022.

Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, trùng vào thứ 7 và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ 2 (ngày 2/5) và thứ 3 (ngày 3/5) của tuần kế tiếp, tức nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 3/5/2022.

Về nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, trong năm 2022, người lao động sẽ nghỉ lễ Quốc khánh từ thứ năm ngày 1/9/2022 đến hết thứ sáu ngày 2/9/2022, như vậy dịp này nghỉ 2 ngày, không phải hoán đổi ngày nghỉ.

Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Trong đó, đối với lịch nghỉ Tết Âm lịch 2022, người sử dụng lao động có thể bố trí lịch nghỉ Tết theo cách chọn 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết, hoặc nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày nghỉ sau Tết. Với dịp lễ Quốc khánh, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2/9/2021 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.