Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ lớp 8, 9

Darkrose
Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ lớp 8, 9

Ngoài bảng hóa trị các nguyên tố hóa học thì bảng nguyên tử khối hóa học là tài liệu cần thiết đối với các em khi học hóa, giải bài tập và củng cố kiến thức tốt nhất. Bảng nguyên tử hóa học này tổng hợp và liệt kê các nguyên tử khối của Nito, nguyên tử khối của Cl, nguyên tử khối của Crom, Mn, Iot, Brom ...

bang nguyen tu khoi hoa hoc

Bảng nguyên tử khối đầy đủ nhất

1. Bảng nguyên tử khối hóa học

bang nguyen tu khoi hoa hoc 2

bang nguyen tu khoi hoa hoc 4

bang nguyen tu khoi hoa hoc 5

bang nguyen tu khoi hoa hoc 6

2. Nguyên tử khối

* Đơn vị Cacbon là gì?

Đơn vị Cacbon là đơn vị sử dụng để đo khối lượng nguyên tử, có ký hiệu là đvC. Một đơn vị Cacbon bằng 1/12 của khối lượng hạt nhân nguyên tử Cacbon đồng vị C12.

Do nguyên tử Cacbon đồng vị C12 phổ biến cùng với đố là chỉ số sai là rất thấp nên Viện đo lường Quốc tế đã thống nhất dùng đơn vị Cacbon này.

* Nguyên tử khối

Nguyên tử khối chính là khối lượng nguyên tử được tính theo đơn vị Cacbon (ký hiệu là đvC). Mỗi nguyên tố sẽ có nguyên tử khối khác nhau. Do đó, tính theo đơn vị Cacbon nên nguyên tử khối của các nguyên tố chỉ là tương đối.

Chẳng hạn như:

- Nguyên tử khối của Iot bằng 127 đvC- Nguyên tử khối của Brom bằng 80 đvC- Nguyên tử khối của Nito bằng 14 đvC- Nguyên tử khối của Clo bằng 35,45 đvC- Nguyên tử khối của Crom bằng 60 đvC- Nguyên tử khối của Mn bằng 55 đvC

Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối tượng tương đối của nguyên tử nguyên tố, là tổng khối lượng notron, proton và electron nhưng do khối lượng của electron nhỏ nên sẽ không tính khối lượng này. Do đó, nguyên tử khối xấp xỉ bằng khối của hạt nhân.

Nguyên tử khối cũng được xem là khối lượng, được tính theo đơn vị gam của một mol nguyên tử, ký hiệu bằng u.

1 u = 1/NA gam = 1/(1000Na) kg

Trong đó Na chính là hàng số Avogadro

1 u xấp xỉ bằng 1.66053886 x 10-27 kg

1 u xấp xỉ bằng 1.6605 x 10-24 g

Thông thường, bạn tra bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học thì sẽ mất nhiều thời gian. Do đó, Taimienphi.vn đã cập nhật bảng nguyên tử khối hóa học với đầy đủ các thành phần hóa học như Cl, Nito, Mn, Crom ... để các học tập, nghiên cứu và giải quyết các công việc liên quan đến hóa học dễ dàng. Bạn tham khảo Bài ca hóa trị tại đây.

https://thuthuat.taimienphi.vn/bang-nguyen-tu-khoi-hoa-hoc-50372n.aspx Khi làm quen với môn hóa học, bạn sẽ học tên các nguyên tố và các ký hiệu, viết tắt của nguyên tố đó. Các bạn có thể tham khảo bài viết Ký hiệu M, D, N, Z, P, Iso, C trong bảng tuần hoàn hóa học là gì? để biết được các ký hiệu đó là nguyên tố nào.