CÁCH LÀM MỀM NƯỚC CỨNG VĨNH CỬU

Darkrose
CÁCH LÀM MỀM NƯỚC CỨNG VĨNH CỬU

Nước cứng vĩnh cửu là gì? làm sao để làm mềm nước cứng vĩnh cửu? Đây là câu hỏi thường được quan tâm đối với những khách hàng đang sử dụng nước có độ cứng cao. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

CÁCH LÀM MỀM NƯỚC CỨNG VĨNH CỬU

NƯỚC CỨNG

Nước cứng là nước chứa ion có hoá trị 2 như Ca2+, Mg2+, … Cụ thể nước tự nhiên được coi là cứng nếu chứa trên ba mili đương lượng gam cation canxi (Ca2+) và magie (Mg2+) trong một lít.

Nước nhiều Mg2+ có vị đắng. Tổng hàm lượng ion Ca2+ và Mg2+ đặc trưng cho tính chất cứng của nước.

Ngày nay, người ta còn tính cả ion Fe2+ và Na+ vào độ cứng. Độ cứng của nước thiên nhiên dao động rất nhiều và đặc trưng lớn ở nước ngầm

VD: Nước sông, suối, ao, hồ, giếng,… Nước có chứa ít hoặc không chứa các ion trên gọi là nước mềm. VD; Nước mưa, nước cất.

CÓ MẤY LOẠI NƯỚC CỨNG

Nước cứng là gì? Tác hại & Cách xử lý hiệu quả !!!

  • Nước cứng tạm thời: là nước cứng có chứa anion HCO3-. Vd: Nước có chứa muối Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 .
  • Nước cứng vĩnh cữu: là nước cứng có chứa các ion Cl-, SO42- hoặc cả 2. Vd: Nước có chứa muối CaCl2, CaSO4,…
  • Nước cứng toàn phần: Là nước cứng chứa cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu

CÁCH LÀM MỀM NƯỚC CỨNG

  • Nguyên tắc làm mềm nước cứng:

Đó là bạn phải làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng bằng cách chuyển 2 ion tự do này vào hợp chất không tan hoặc thay thế chúng bằng những cation khác

Có 2 phương pháp phổ biến như sau:

  • Phương pháp kết tủa:

Đối với nước cứng tạm thời: - Đun sôi trước khi dùng: M(HCO3)2 MCO3 + CO2 + H2O lọc bỏ kết tủa được nước mềm. - Dùng nước vôi trong vừa đủ: M(HCO3)2 + Ca(OH)2 MCO3 + CaCO3 + 2H2O

Đối với nước cứng vĩnh cửu và toàn phần:

- Sử dụng các dung dịch Na2CO3, Ca(OH)2, Na3PO4 để làm mềm nước.

M2+ + CO32- → MCO3 ↓ M2+ + 2PO43- → M3(PO4)2 ↓

  • Phương pháp trao đổi ion:

Phương pháp này được sử dụng phổ biến. pp này dựa vào khả năng trao đổi ion của các hạt zeolit hoặc nhựa trao đổi ion.

  • Sử dụng hệ lọc tổng cho gia đình:

Hệ thống lọc tổng sinh hoạt gia đình ngay từ đầu nguồn giúp loại bỏ các kim loại nặng, các tạp chất, hóa chất độc hại, mùi, màu trong nước nước đảm bảo nước sau lọc đạt tiêu chuẩn của bộ y tế. gia đình bạn sẽ có nguồn nước sạch giúp bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình không những thế còn bảo vệ các thiết bị trong gia đình luôn sáng bóng không bị hỏng như trước nữa.

CÁCH LÀM MỀM NƯỚC CỨNG VĨNH CỬU