Dời xa hay rời xa, di dời hay di rời đúng chính tả?

Darkrose
Dời xa hay rời xa, di dời hay di rời đúng chính tả?

Dời xa hay rời xa di dời hay di rời là những từ khiến nhiều người phân vân không viết nên sử dụng từ nào đúng chính tả. Hãy cùng The POET Magazine soát lỗi chính tả và phân tích ý nghĩa áp dụng những từ này vào các hoàn cảnh.

Dời xa hay rời xa di dời hay di rời? Từ nào đúng chính tả?

Từ đúng chính tả là từ rời xa, khi để riêng từ rời vẫn mang ý nghĩa độc lập. Còn từ dời xa là từ viết sai chính tả, hoàn toàn không mang ý nghĩa chính thống.

Trong tiếng Việt chỉ có từ di dời không có từ di rời, nên từ di dời là đúng chính tả còn từ di rời viết bị sai chính tả.

Dời xa hay rời xa di dời hay di rời
Dời xa hay rời xa di dời hay di rời là đúng chính tả

Giải thích nghĩa các từ

Bên cạnh việc phân biệt từ nào đúng chính tả, bạn cần hiểu rõ hơn về ý nghĩa của mỗi từ, từ đó trau dồi thêm kiến thức về ngôn từ.

1/ Rời xa nghĩa là gì?

Rời xa có nghĩa là chia cắt, tách lìa khỏi, các bộ phận hay đồ vật không còn mối liên quan tới nhau, hoặc di chuyển khỏi chỗ, rời xa nơi khác.

Ví dụ:

  • Cô ấy đã rời xa anh ấy
  • Rời xa thành phố tìm về nơi yên bình.

2/ Dời xa nghĩa là gì?

Dời xa là từ không có trong từ điển tiếng Việt, từ này viết sai chính tả, không có ý nghĩa nào. Vì vậy không được sử dụng trong giao tiếp hay các văn bản.

3/ Di dời nghĩa là gì?

Di dời có nghĩa là chuyển đi nơi khác, đổi chỗ khác.

Ví dụ:

  • Di dời dân cư để tránh thiên tai

4/ Di rời nghĩa là gì?

Di rời là từ viết sai chính tả, hoàn toàn không mang ý nghĩa chính thống.

Kết luận

The POET Magazine đã giải đáp thắc mắc dời xa hay rời xa di dời hay di rời từ nào đúng chính tả. Hãy lưu ý phát âm giữa d và r để tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

Xem thêm:

  • Chìu chuộng hay chiều chuộng đúng chính tả? Nghĩa là gì?
  • Rong ruổi hay dong duổi? Từ nào đúng?
  • Làm xong hay làm song đúng chính tả? Nghĩa là gì?