Bảng Sao Hạn 2022 Của 12 Con Giáp

Darkrose
Bảng Sao Hạn 2022 Của 12 Con Giáp

Cửu tinh hay cửu diệu trong cách tính hạn hàng năm gồm 9 ngôi sao và được chia làm 3 mức là tốt-xấu-trung bình, cụ thể như sau:

Sao tốt: Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức

Sao xấu: Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô

Sao trung bình: Thổ Tú, Thủy Diệu, Vân Hán (Văn Hớn)

Tính tốt xấu của các sao hạn năm 2022

Tên sao Tính chất sao Sao Thái Âm Chủ về danh lợi, hỉ sự, tốt cho nữ hơn nam mạng. Sao Thái Dương Chủ về an khang thịnh vượng, nam giới gặp nhiều tin vui, tài lộc còn nữ giới lại thường gặp vất vả, tức hợp nữ hơn nam mạng. Sao Mộc Đức Chủ về hôn sự cát lành, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt. Sao Thái Bạch Chủ về hao tán tiền bạc, có tiểu nhân quấy phá, đề phòng quan sự. Sao này kỵ màu trắng quanh năm. Sao La Hầu Chủ khẩu thiệt tinh, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Kỵ nhất với nam giới. Sao Kế Đô Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về. Kỵ nhất với nữ giới. Sao Thổ Tú Ách tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. Sao Thủy Diệu Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Sao Vân Hán Tai tinh, chủ về tật ách. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Tý

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn cho nam mạng Sao - Hạn cho nữ mạng Mậu Tý 1948 Thủy Diệu - Thiên Tinh Mộc Đức - Tam Kheo Canh Tý 1960 Mộc Đức - Huỳnh Tuyển Thủy Diệu - Toán Tận Nhâm Tý 1972 Vân Hán - Thiên La La Hầu - Diêm Vương Giáp Tý 1984 Thủy Diệu - Thiên Tinh Mộc Đức - Tam Kheo Bính Tý 1996 Mộc Đức - Huỳnh Tuyển Thủy Diệu - Toán Tận

Xem thêm: Tổng hợp mẫu nhà 3 tầng mái thái đẹp xu hướng mới

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Sửu

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn nam mạng Sao - Hạn nữ mạng Kỷ Sửu 1949 Thổ Tú - Ngũ Mộ Vân Hán - Ngũ Mộ Tân Sửu 1961 Thái Âm - Diêm Vương Thái Bạch - Thiên La Quý Sửu 1973 Thái Dương - Toán Tận Thổ Tú - Huỳnh Tuyển Ất Sửu 1985 Thổ Tú - Ngũ Mộ Vân Hán - Ngũ Mộ Đinh Sửu 1997 Thái Âm - Diêm Vương Thái Bạch - Thiên La

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Dần

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn nam mạng Sao - Hạn nữ mạng Canh Dần 1950 La Hầu - Tam Kheo Kế Đô - Thiên Tinh Nhâm Dần 1962 Kế Đô - Địa Võng Thái Dương - Địa Võng Giáp Dần 1974 Thái Bạch - Toán Tận Thái Âm - Huỳnh Tuyển Bính Dần 1986 La Hầu - Tam Kheo Kế Đô - Thiên Tinh Mậu Dần 1998 Kế Đô - Địa Võng Thái Dương - Địa Võng

Xem thêm: Các Con giáp Bị Hoang Ốc Năm 2022

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Mão

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn nam mạng Sao - Hạn nữ mạng Tân Mão 1951 Mộc Đức - Huỳnh Tuyển Thủy Diệu - Toán Tận Quý Mão 1963 Vân Hán - Thiên La La Hầu - Diêm Vương Ất Mão 1975 Thủy Diệu - Thiên Tinh Mộc Đức - Tam Kheo Đinh Mão 1987 Mộc Đức - Huỳnh Tuyển Thủy Diệu - Toán Tận Kỷ Mão 1999 Vân Hán - Thiên La La Hầu - Diêm Vương

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Thìn

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn nam mạng Sao - Hạn nữ mạng Nhâm Thìn 1952 Thái Âm - Diêm Vương Thái Bạch - Thiên La Giáp Thìn 1964 Thái Dương - Thiên La Thổ Tú - Diêm Vương Bính Thìn 1976 Thổ Tú - Ngũ Mộ Vân Hán - Ngũ Mộ Mậu Thìn 1988 Thái Âm - Diêm Vương Thái Bạch - Thiên La Canh Thìn 2000 Thái Dương - Toán Tận Thổ Tú - Huỳnh Tuyển

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Tỵ

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn nam mạng Sao - Hạn nữ mạng Quý Tỵ 1953 Kế Đô - Địa Võng Thái Dương - Địa Võng Ất Tỵ 1965 Thái Bạch - Toán Tận Thái Âm - Huỳnh Tuyển Đinh Tỵ 1977 La Hầu - Tam Kheo Kế Đô - Thiên Tinh Kỷ Tỵ 1989 Kế Đô - Địa Võng Thái Dương - Địa Võng Tân Tỵ 2001 Thái Bạch - Thiên Tinh Thái Âm - Tam Kheo

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Ngọ

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn nam mạng Sao - Hạn nữ mạng Giáp Ngọ 1954 Vân Hán - Địa Võng La Hầu - Địa Võng Bính Ngọ 1966 Thủy Diệu - Thiên Tinh Mộc Đức - Tam Kheo Mậu Ngọ 1978 Mộc Đức - Huỳnh Tuyển Thủy Diệu - Toán Tận Canh Ngọ 1990 Vân Hán - Thiên La La Hầu - Diêm Vương Nhâm Ngọ 2002 Thủy Diệu - Ngũ Mộ Mộc Đức - Ngũ Mộ

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Mùi

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn nam mạng Sao - Hạn nữ mạng Ất Mùi 1955 Thái Dương - Thiên La Thổ Tú - Diêm Vương Đinh Mùi 1967 Thổ Tú - Ngũ Mộ Vân Hán - Ngũ Mộ Kỷ Mùi 1979 Thái Âm - Diêm Vương Thái Bạch - Thiên La Tân Mùi 1991 Thái Dương - Toán Tận Thổ Tú - Huỳnh Tuyển Quý Mùi 2003 Thổ Tú - Tam Kheo Vân Hán - Thiên Tinh

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Thân

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn nam mạng Sao - Hạn nữ mạng Bính Thân 1956 Thái Bạch - Toán Tận Thái Âm - Huỳnh Tuyển Mậu Thân 1968 La Hầu - Tam Kheo Kế Đô - Thiên Tinh Canh Thân 1980 Kế Đô - Địa Võng Thái Dương - Địa Võng Nhâm Thân 1992 Thái Bạch - Thiên Tinh Thái Âm - Tam Kheo Giáp Thân 2004 La Hầu - Tam Kheo Kế Đô - Thiên Tinh

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Dậu

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn nam mạng Sao - Hạn nữ mạng Đinh Dậu 1957 Thủy Diệu - Thiên Tinh Mộc Đức - Tam Kheo Kỷ Dậu 1969 Mộc Đức - Huỳnh Tuyển Thủy Diệu - Toán Tận Tân Dậu 1981 Vân Hán - Thiên La La Hầu - Diêm Vương Quý Dậu 1993 Thủy Diệu - Ngũ Mộ Mộc Đức - Ngũ Mộ Ất Dậu 2005 Mộc Đức - Huỳnh Tuyển Thủy Diệu - Toán Tận

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Tuất

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn nam mạng Sao - Hạn nữ mạng Mậu Tuất 1958 Thổ Tú - Ngũ Mộ Vân Hán - Ngũ Mộ Canh Tuất 1970 Thái Âm - Diêm Vương Thái Bạch - Thiên La Nhâm Tuất 1982 Thái Dương - Toán Tận Thổ Tú - Huỳnh Tuyển Giáp Tuất 1994 Thổ Tú - Ngũ Mộ Vân Hán - Ngũ Mộ Bính Tuất 2006 Thái Âm - Diêm Vương Thái Bạch - Thiên La

Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Hợi

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn nam mạng Sao - Hạn nữ mạng Kỷ Hợi 1959 La Hầu - Tam Kheo Kế Đô - Thiên Tinh Tân Hợi 1971 Kế Đô - Địa Võng Thái Dương - Địa Võng Quý Hợi 1983 Thái Bạch - Thiên Tinh Thái Âm - Tam Kheo Ất Hợi 1995 La Hầu - Tam Kheo Kế Đô - Thiên Tinh Đinh Hợi 2007 Kế Đô - Địa Võng Thái Dương - Địa Võng

Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn:

  • Hotline: 0968 756 296
  • Email: [email protected]
  • Website: https://kientrucduytan.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/KienTrucDuyTan
  • Địa chỉ: Tòa tháp Thiên niên kỉ TSQ Millenium, số 4 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội