Phân biệt They’re và Their trong tiếng Anh

Darkrose
Phân biệt They’re và Their trong tiếng Anh

Phân biệt They’re và Their trong tiếng Anh

Một lỗi ngữ pháp phổ biến mà các học viên đang học tiếng Anh giao tiếp cũng như một số người nói tiếng Anh thường hay gặp phải là sự khác biệt giữa “They’re” và “Their”. Trong khi phần lớn chúng ta không thể thực sự nhận thấy sự khác biệt giữa hai từ này khi nói, thì trong khi viết, hai từ này có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Theo bạn sự khác biệt của chúng là gì?

Chúng ta hãy tìm ra sự khác biệt giữa “They’re” và “Their” bằng cách tìm hiểu ý nghĩa của các từ này trước nhé!

"They’re"

“They’re” thực ra là contraction (dạng rút gọn) của hai từ “they are”. Nó thường đứng trước một tính từ hoặc một động từ đuôi “-ing”

Bạn thử xem câu này: They’re eating ice cream. = They are eating ice cream.

Ví dụ khác:

a. They’re glad to be here.

b. They’re swimming in the sea.

c. They’re asleep.

"Their"

Như đã nói trước đó, “they’re” và “their” phát âm giống nhau. Tuy nhiên, “their” thực chất là possessive adjective (tính từ sở hữu) của “they”, nghĩa là thuộc về họ, của họ.

Ví dụ:

a. Their class teacher is Miss Mary.

b. Their performance last night was superb!

Phân biệt They’re và Their trong tiếng Anh

Từ đồng âm: They’re, Their và There

“They’re” và “Their” có cách phát âm giống nhau nhưng bạn có biết rằng từ “there” cũng được phát âm tương tự như hai trừ trên không? Trong tiếng Anh, các từ có âm tương tự được gọi là từ đồng âm. Homophones (từ đồng âm) là những từ có cách phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Mặc dù chúng có cách phát âm giống nhau nhưng bạn cần nhớ nghĩa của từng từ để không bị nhầm lẫn khi sử dụng trong tiếng Anh nhé. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu thêm nghĩa của từ “There”.

"There"

“There” thì đơn giản là trái nghĩa với “here”.

Ví dụ:

I am sitting there. I am NOT sitting here.

My room is here and yours is there.

Nào cùng thực hàng lại: They’re và Their và There

Bây giờ, vì bạn đã biết sự khác biệt của những từ này, bạn có thể điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng “They’re”, “Their” hoặc “There” để hoàn thành câu không?

_____ making ____ assignments together over ________.

Đáp án: They’re making their homework together over there.

Giải thích:

They’re là bởi vì chúng ta dùng “they’re” trước một tính từ hoặc một động từ với -ing (thể hiện hành động đang tiếp diễn).

Their homework (their là một sở hữu từ đứng trước một danh từ).

There bởi vì nó không phải ở đây ‘this’ mà là ở đằng kia ‘that’. NOT here but there.

Xem thêm: Học tiếng Anh online 1 kèm 1 - Giải pháp cho người mất gốc!

Mọi thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký học thử tiếng Anh trực tuyến miễn phí, xin vui lòng liên hệ:

Phil Online - Hệ thống tiếng Anh Online 1 kèm 1 lớn nhất Philippines

• Hotlines: 0909.720.092 - 0909.270.092

• Email: [email protected]

• Website: https://philonline.vn/

• Fanpage: Phil Online