20 Câu Nói Hay về Màu Cam Để Tạo Động Lực Bên Trong Bạn

Darkrose

Đây là nguồn cảm hứng hàng ngày của bạn!

Những câu trích dẫn hay và ý nghĩa về màu cam gợi lên hình ảnh về cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và những khoảnh khắc hạnh phúc !

Hầu hết các gam màu cam khiến chúng ta tràn đầy niềm vui vì tính chất phấn khích và hùng hồn của nó. Từ những chiếc lá trong mùa thu đến trái cây và nhiều thứ khác, màu cam thường hiện diện trong thế giới xung quanh chúng ta. Có rất nhiều vật thể màu cam trong thiên nhiên. Vì lý do đó, chúng tôi đã tổng hợp danh sách này với những câu trích ý nghĩa về màu cam để mang thêm màu sắc, tinh thần , cảm xúc tích cực đến cho Bạn.Hãy cùng khám phá những câu trích này !

Các Câu Nói Về Màu Cam Hay , Ý Nghĩa khiến bạn phải suy ngẫm

 • “Orange is the happiest color.” Frank Sinatra ( “Màu cam là màu hạnh phúc nhất.)

 • “Orange is the color of the sun. It is vital and a good color generally, indicating thoughtfulness and consideration of others.” Edgar Cayce ( " Màu cam là màu của mặt trời. Đây là một màu sáng và tích cực, thể hiện sự chu đáo và quan tâm đến người khác." )

 • “Orange is red brought nearer to humanity by yellow.” Wassily Kandinsky ( “Màu cam là màu đỏ được màu vàng mang đến gần nhân loại hơn..” )

 • “There is no blue without yellow and without orange.” Vincent Van Gogh ( "Không có màu xanh nếu không có màu vàng và màu cam." )
 • “When you squeeze an orange, orange juice comes out, because that’s what’s inside. When you are squeezed, what comes out is what is inside.” Wayne W. Dyer ( “Khi bạn vắt một quả cam, nước cam sẽ chảy ra vì đó là những gì bên trong. Khi bạn bị siết chặt, những gì thoát ra chính là những gì bên trong bạn.” )
 • “God doesn’t make orange juice, God makes oranges.” Jesse Jackson ( “Chúa không làm ra nước cam, Chúa làm ra quả cam.” )
 • “If the real world is orange juice, then art is like orange-juice concentrate.” Martin Mull ( “Nếu thế giới thực là nước cam thì nghệ thuật cũng giống như nước cam cô đặc.” )
 • “You can’t compare an apple to an orange. It will cause a lot of self-esteem issues.” Craig Sheffer ( “Bạn không thể so sánh quả táo với quả cam. Nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề về lòng tự trọng.” )

 • “Some things just aren’t meant to go together. Things like oil and water. Orange juice and toothpaste.” Jim Butcher ( "Một số điều không dành cho việc kết hợp. Những thứ như dầu và nước. Nước cam và kem đánh răng." )
 • “Books and movies are like apples and oranges. They both are fruit, but taste completely different.” Stephen King ( “Sách và phim giống như táo và cam. Cả hai đều là trái cây nhưng có hương vị hoàn toàn khác nhau.” )
 • “I think they named the orange before the carrot.” Demetri Martin ( “Tôi nghĩ họ đặt tên quả cam trước củ cà rốt.” )

 • “One mustn’t ask apple trees for oranges, France for sun, women for love, life for happiness.” Gustave Flaubert ( “Không nên xin cây táo cho quả cam, nước Pháp cho mặt trời, phụ nữ cho tình yêu, cuộc sống cho hạnh phúc.” )
 • “Orange is an underrated color, it’s the second most underrated color after yellow.” Michel Gondry ( "Màu cam là một màu ít được đánh giá cao, nó là màu ít được đánh giá cao thứ hai sau màu vàng." )
 • “When life gives you lemons… they could really be oranges.” Ellen DeGeneres ( “Khi cuộc đời cho bạn một quả chanh… chúng thực sự có thể là những quả cam.” )
 • “Plants are more courageous than almost all human beings: an orange tree would rather die than produce lemons, whereas instead of dying the average person would rather be someone they are not.” Mokokoma Mokhonoana (“ Thực vật dũng cảm hơn hầu hết loài người: một cây cam thà chết còn hơn sinh ra quả chanh, trong khi thay vì chết, một người bình thường thà trở thành một người không phải như mình.” )
 • “My father always said that if you want oranges, you have to go to where the oranges grow.” Terrence Howard ( “Bố tôi luôn nói rằng nếu con muốn có cam thì con phải đến nơi trồng cam.” )

 • “Stolen oranges also have Vitamin C. Likewise, a stolen salmon, too, has omega-3 fatty acids.” Mokokoma Mokhonoana ( “Quả cam bị đánh cắp cũng có Vitamin C. Tương tự như vậy, cá hồi bị đánh cắp cũng có axit béo omega-3.” )
 • “Be patient. Everything has its time. You can’t make an orange mature right away because you are hungry.” Bangambiki Habyarimana ( "Kiên nhẫn. Mọi thứ đều có thời điểm của nó. Bạn không thể làm cho một quả cam chín ngay lập tức vì bạn đang đói.” )
 • “When an orange tastes like an onion, the knife takes the blame. But it is the one who handed us the knife that should be questioned.” Paul Bamikole ( “Khi quả cam có vị như củ hành, con dao sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng người đưa con dao cho chúng ta mới đáng bị thẩm vấn.” )