Làm bài tập trang 10 sách giáo trình Toán lớp 4

Darkrose
Làm bài tập trang 10 sách giáo trình Toán lớp 4

=> Xem chi tiết Giải toán lớp 4 tại đây: Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải bài tập trang 10 Toán 4 bao gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 10 SGK toán 4

Làm bài tập trang 10 sách giáo trình Toán lớp 4

Phương pháp giải:* Cách diễn đạt số theo ngôn ngữ thường dùng:- Phân loại số thành các lớp- Xác định số trong mỗi lớp.* Cách đọc số:- Phân chia số đã cho thành từng lớp, mỗi lớp bao gồm 3 hàng- Đọc theo nguyên tắc đọc số có ba chữ số kèm theo tên lớp (trừ lớp đơn vị, không cần đọc tên).

Làm bài tập trang 10 sách giáo trình Toán lớp 4

2. Giải bài 2 trang 10 SGK toán 4

Đề bài:a) Đọc các số sau: 2453; 65243; 762543; 53620b) Xác định hàng của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Phương pháp giải:* Cách diễn đạt số theo ngôn ngữ thường dùng:- Bước 1: Phân tách số thành các lớp (lưu ý: Mỗi lớp gồm 3 hàng, theo thứ tự từ phải qua trái)- Bước 2: Đọc số theo quy tắc đọc số có 3 chữ số kèm theo tên lớp tương ứng.* Cách xác định:- Tạo bảng phân tách số thành các lớp, trong lớp phân tách tiếp thành các hàng- Đặt các chữ số của mỗi số vào từng hàng, từ đó xác định vị trí của chữ số 5 trong số đã cho.

Đáp án:a) Số 2453 đọc là: hai nghìn bốn trăm năm mươi ba.Số 65 243 đọc là: sáu mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi ba.Số 762 543 đọc là: bảy trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm bốn mươi ba.Số 53 620 đọc là: năm mươi ba nghìn sáu trăm hai mươi.b) Chữ số 5 trong số 2453 thuộc hàng chục.Chữ số 5 trong số 65 243 thuộc hàng nghìn.Chữ số 5 trong số 762 543 thuộc hàng trăm.Chữ số 5 trong số 53 620 thuộc hàng chục nghìn.

3. Giải bài 3 trang 10 SGK toán 4

Đáp án:a) Bốn nghìn ba trăm;b) Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười sáu;c) Hai mươi bốn nghìn ba trăm linh một;d) Một trăm tám mươi nghìn bảy trăm mười lăm;e) Ba trăm linh bảy nghìn bốn trăm hai mươi mốt;g) Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.

Phương pháp giải:Cách biểu diễn số theo lời đọc đã được xác định sẵn:- Bước 1: Phân loại số thành các lớp- Bước 2: Xác định số thuộc lớp tương ứng.

Đáp án:a) 4300 d) 180 715b) 24 316 e) 307 421c) 24 301 g) 999 999.

4. Giải bài 4 trang 10 SGK toán 4

Đáp án:a) 300 000; 400 000; 500 000 ; 600 000; 700 000; 800 000 .b) 350 000; 360 000; 370 000 ; 380 000; 390 000; 400 000 .c) 399 000; 399 100; 399 200 ; 399 300; 399 400; 399 500 .d) 399 940; 399 950; 399 960 ; 399 970; 399 980; 399 990 .e) 456 784; 456 785; 456 786 ; 456 787; 456 788; 456 789 .

Phương pháp giải:a) Nhận xét: Đối với hai số liền nhau cách nhau 100,000 đơn vị, ta chỉ cần cộng thêm 100,000 vào số liền trước để tìm số liền sau.b) Nhận xét: Đối với hai số liền nhau cách nhau 10,000 đơn vị, ta chỉ cần cộng thêm 10,000 vào số liền trước để tìm số liền sau.c) Nhận xét: Đối với hai số liền nhau cách nhau 100 đơn vị, ta chỉ cần cộng thêm 100 vào số liền trước để tìm số liền sau.d) Nhận xét: Đối với hai số liền nhau cách nhau 10 đơn vị, ta chỉ cần cộng thêm 10 vào số liền trước để tìm số liền sau.e) Nhận xét: Đối với hai số liền nhau cách nhau 1 đơn vị, ta chỉ cần cộng thêm 1 vào số liền trước để tìm số liền sau.

Đáp án:a) 300,000; 400,000; 500,000; 600,000; 700,000; 800,000.b) 350,000; 360,000; 370,000; 380,000; 390,000; 400,000.c) 399,000; 399,100; 399,200; 399,300; 399,400; 399,500.d) 399,940; 399,950; 399,960; 399,970; 399,980; 399,990.e) 456,784; 456,785; 456,786; 456,787; 456,788; 456,789.

Làm bài tập trang 10 sách giáo trình Toán lớp 4Làm bài tập trang 10 sách giáo trình Toán lớp 4Làm bài tập trang 10 sách giáo trình Toán lớp 4

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách giải toán lớp 4 Bài 1, 2, 3, 4 trang 9, 10 SGK - Các số có sáu chữ số một cách kỹ lưỡng và chi tiết. Hướng dẫn giải bài này tập trung vào việc làm quen với cách tính của các dãy số có sự chênh lệch nhất định giữa các phần tử. Các em học sinh có thể áp dụng cách giải này để rèn kỹ năng làm bài tập và nâng cao khả năng giải toán một cách hiệu quả nhất.Bài sau, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá cách giải toán lớp 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11, 12 SGK - Hàng và lớp. Hãy cùng theo dõi và ứng dụng trong quá trình học tập nhé.

Khám phá thêm về cách giải bài tập trang 52, 53 SGK toán 4 để củng cố kiến thức môn Toán 4 của bạn.

Chuẩn bị sẵn sàng và nắm vững nội dung Giải bài tập trang 55 SGK toán 4 để thăng tiến trong chương trình học Toán 4.

Giải câu 1 đến 4 trang 10 SGK môn Toán lớp 4

- Giải câu 1 trang 10 SGK Toán lớp 4

- Giải câu 2 trang 10 SGK Toán lớp 4

- Giải câu 3 trang 10 SGK Toán lớp 4

- Giải câu 4 trang 10 SGK Toán lớp 4

Đây là phần Giải bài tập trang 10 SGK toán 4. Học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 9, 10 SGK toán 4 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải bài tập trang 11, 12 SGK toán 4 để học tốt môn Toán lớp 4 hơn.