Giải bài tập trang 7 SGK toán 4

Darkrose
Giải bài tập trang 7 SGK toán 4

=> Tham khảo Giải toán lớp 4 tại đây: Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải bài tập trang 7 Toán 4 gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 7 SGK toán 4

Đề bài:Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):giai bai 1 trang 7 sgk toan 4

giai bai 1 trang 7 sgk toan 4 2

Phương pháp giải:Thay lần lượt giá trị của a/ b vào biểu thức đã cho ở mỗi câu, tính toán cẩn thận để tìm ra đáp án đúng tương ứng.

Đáp án:giai bai 1 trang 7 sgk toan 4 4

2. Giải bài 2 trang 7 SGK toán 4

Đề bài:Tính giá trị biểu thức:a) 35 + 3 x n với n = 7; b) 168 - m x 5 với m = 9;c) 237 - (66 +x) với x = 34; d) 37 x (18 : y) với y = 9.

Phương pháp giải:a) Thay giá trị của n đã cho vào biểu thức, rồi tính toán để tìm ra kết quả.b) Thay giá trị của m đã cho vào biểu thức, tính toán để tìm ra kết quả.c) Thay giá trị của x đã cho vào biểu thức, tính toán để tìm ra kết quả.d) Thay giá trị của y đã cho vào biểu thức, tính toán để tìm ra kết quả.

Đáp án:a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 35 + 21 = 56 ;b) Nếu m = 9 thì 168 - m x 5 = 168 - 9 x 5 = 168 - 45 = 123 ;c) Nếu x = 34 thì 237 - (66 + x) = 237 - (66 + 34) = 237 - 100 = 137 ;d) Nếu y = 9 thì 37 x (18 : y) = 37 x (18 : 9) = 37 x 2 = 74.

3. Giải bài 3 trang 7 SGK toán 4

Đề bài:Viết vào ô trống (theo mẫu):giai bai 3 trang 7 sgk toan 4

Phương pháp giải:Thay các giá trị của c tương ứng vào các biểu thức đã cho, tính toán cẩn thận để tìm ra kết quả đúng nhất.

Đáp án:+) Nếu c = 7 thì 7 + 3 x c = 7 + 3 x 7 = 7 + 21 = 28 ;+) Nếu c = 6 thì (92 - c) + 81 = (92 - 6) + 81 = 86 + 81 = 167 ;+) Nếu c = 0 thì 66 x c + 32 = 66 x 0 + 32 = 0 + 32 = 32.Ta có bảng kết quả như sau:giai bai 3 trang 7 sgk toan 4 2

4. Giải bài 4 trang 7 SGK toán 4

Đề bài:Một hình vuông có độ dài cạnh là a.giai bai 4 trang 7 sgk toan 4Gọi chu vi hình vuông là P, ta có: P = a x 4Hãy tính chu vi hình vuông với: a = 3cm ; a = 5dm ; a = 8m.

Phương pháp giải:Vận dụng công thức tính chu vi hình vuông: P = a x 4, thay từng giá trị của a vào công thức đó để tìm ra kết quả tương ứng.

Đáp án:Nếu a = 3cm thì P = a x 4 = 3 x 4 = 12 (cm);Nếu a = 5dm thì P = a x 4 = 5 x 4 = 20 (dm);Nếu a= 8m thì P = a x 4 = 8 x 4 = 32 (m).

giai toan 4 trang 7 sgk luyen tap bieu thuc co chua 1 chu 2

Bài viết trước, các em đã được ôn tập kiến thức cơ bản với giải toán lớp 4 Bài 1, 2, 3 trang 6 SGK - Biểu thức có chứa một chữ. Theo dõi bài Giải Toán 4 trang 7 SGK - Luyện tập, Biểu thức có chứa 1 chữ việc thực hiện các phép tính giá trị của biểu thứ cùng với các dạng bài liên quan được trình bày khá cụ thể và rõ ràng. Các bạn học sinh hoàn toàn có thể tham khảo từng bài giải và hướng dẫn giải toán cụ thể để ứng dụng cho quá trình học toán cũng như tìm ra phương pháp giải toán tốt nhất. Hãy cùng tham khảo cụ thể từng bài và hướng dẫn giải toán lớp 4 để nâng cao kết quả học tập như mong đợi nhé.Bài học sau chúng ta cùng nhau tìm hiểu về giải toán lớp 4 Bài 1, 2, 3, 4 trang 9, 10 SGK - Các số có sáu chữ số, các bạn hãy cùng theo dõi và học tập hiệu quả hơn nhé.

Giải câu 1 đến 4 trang 7 SGK môn Toán lớp 4

- Giải câu 1 trang 7 SGK Toán lớp 4

- Giải câu 2 trang 7 SGK Toán lớp 4

- Giải câu 3 trang 7 SGK Toán lớp 4

- Giải câu 4 trang 7 SGK Toán lớp 4

Trên đây là phần Giải bài tập trang 7 SGK toán 4 trong mục giải bài tập toán lớp 4. Học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 6 SGK toán 4 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải bài tập trang 9, 10 SGK toán 4 để học tốt môn Toán lớp 4 hơn.

Trong chương trình học lớp 4 Số tự nhiên các em sẽ học Luyện tập trang 26 SGK Toán 4Chương I cùng Giải Toán 4 trang 26 để học tốt bài học này.

Chương I Số tự nhiên lớp 4, các em sẽ học Biểu đồ (tiếp theo) cùng Giải Toán 4 trang 30, 31, 32.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-4-trang-7-sgk-luyen-tap-bieu-thuc-co-chua-1-chu-33829n.aspx