TOP 15 mẫu Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng (2024) hay, ngắn gọn - Kết nối tri thức

Darkrose
TOP 15 mẫu Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng (2024) hay, ngắn gọn - Kết nối tri thức

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Ngữ văn lớp 7 Kết nối tri thức

Bài giảng Ngữ văn 7 Ếch ngồi đáy giếng - Kết nối tri thức

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 1)

Câu chuyện thông qua hiểu biết hạn hẹp của con ếch, chỉ sống trong giếng sụp, môi trường sống nhỏ hẹp, tù túng, không giao lưu làm hạn chế hiểu biết về thế giới xung quanh. Sống lâu trong môi trường nhỏ hẹp sẽ dần hạn chế sự hiểu biết, dễ trở nên nông cạn, chủ quan. Biển đông đại diện cho kho tàng tri thức, những bí ẩn của không gian rộng lớn không dễ chinh phục nó, không dễ vì thời gian, hoàn cảnh mà bị thay đổi.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 2)

Một con ếch cảm thấy cuộc sống của mình bên trong cái giếng nhỏ là sung sướng, tự do nhất đời, mời con rùa biển đông vào giếng chơi cho biết. Con rùa không thể chui vừa cái giếng nhỏ, bèn nói cho ếch nghe về sự rộng lớn của biển đông. Con ếch nghe về biển bèn mới thu mình lại, hoảng hốt, bối rối.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 3)

Một con ếch chỉ suốt ngày ở trong giếng nhỏ, cảm thấy cuộc sống của mình bên trong cái giếng là sung sướng, tự do nhất đời, mời con rùa biển đông vào giếng chơi cho biết. Con rùa không thể chui vừa cái giếng nhỏ, bèn nói cho ếch nghe về sự rộng lớn của biển đông. Con ếch nghe về biển bèn mới thu mình lại, hoảng hốt, bối rối.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng hay, ngắn nhất (4 mẫu) | Ngữ văn lớp 7 Kết nối tri thức

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 4)

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng. Xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ bé. Chúng rất sợ tiếng kêu của ếch. Vì vậy, ếch tưởng mình oai như vị chúa tể. Còn trời chỉ bé như chiếc vung. Một năm, trời làm mưa to khiến giếng ngập nước và đưa ếch ra ngoài. Quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang đã bị một con trâu đi ngang giẫm bẹp.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 5)

Một con ếch sống trong giếng đã lâu ngày. Nó cứ nghĩ mình là chúa tể, còn bầu trời chỉ là chiếc vung. Đến khi mưa to, nước dâng lên, ếch ra khỏi giếng. Nó quen thói cũ, đi lại nghênh ngang, không để ý đến xung quanh, nên bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 6)

Một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng. Xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ. Ếch tưởng mình oai như vị chúa tể và coi trời bé bằng cái vung. Một năm, trời làm mưa to khiến nước mưa ngập giếng và đưa ếch ra ngoài. Quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang nên đã bị một con trâu đi ngang dẫm bẹp.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 7)

Trong một cái giếng, có một con ếch sống lâu ngày. Xung quanh ếch chỉ có vài con vật nhỏ bé. Tiếng kêu của nó làm các con vật khác hoảng sợ. Ếch tưởng bầu trời chỉ bé như một chiếc vung, còn nó oai như một vị chúa tể. Một năm, trời làm mưa to, nước trong giếng dâng lên đưa ếch ra bên ngoài. Quen thói cũ khi còn sống trong giếng, ếch ta đi nghênh ngang đi lại giữa đường liền bị một con trâu đi ngang giẫm bẹp.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 8)

Có một con ếch sống trong chiếc giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ bé như ốc, cua, nhái. Tiếng kêu của nó làm các con vật khác hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời chỉ bé như một chiếc vung. Và nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm, trời làm mưa to, nước trong giếng dâng lên đưa ếch ra bên ngoài. Nó quen thói cũ khi còn sống trong giếng, đi nghênh ngang và cất tiếng kêu. Nó đ

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 9)

Một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Tiếng kêu ồm ộp làm các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, đưa ếch ta ra ngoài. Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại và cất tiếng kêu. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, không để ý xung quanh nên bị một con trâu giẫm bẹp.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 10)

Một con ếch sống trong giếng. Nó thấy bầu trời nhỏ hẹp chỉ bé bằng một cái vung còn nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm trời làm mưa to, đưa ếch ra khỏi giếng. Ếch quen thói cũ, đi lại nghênh ngang. Nó không để ý xung quanh nên bị một con trâu đi ngang qua giẫm bẹp.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 11)

Một con ếch sống trong giếng. Xung quanh nó chỉ có những sinh vật nhỏ bé. Mỗi khi ếch cất tiếng kêu, các loài vật trong giếng đều sợ hãi. Ếch tưởng rằng bầu trời chỉ bé như một chiếc vung. Con nó thì oai như một vị chúa tể. Năm nọ, trời làm mưa to, nước trong giếng dâng lên đưa ếch ra bên ngoài. Nó quen thói cũ đi nghênh ngang. Ếch đưa cặp mắt lên nhìn bầu trời, không để ý nên bị một con trâu đi ngang qua giẫm bẹp.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 12)

Có một con ếch sống trong cái giếng đã lâu. Hàng xóm của nó cũng chỉ là vài sinh vật bé nhỏ như cua, ốc, nhái. Mỗi lần ếch cất tiếng kêu là khiến các con vật khác hoảng sợ. Ếch cho rằng bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung. Còn nó thì oai phong như một vị chúa tể. Năm nọ, trời làm mưa to, nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ. Ếch được ra ngoài. Vốn quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại và cất tiếng kêu. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhâng nháo lên nhìn trời, không để ý nên bị một con trâu đi ngang qua giẫm bẹp.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 13)

Một con ếch sống lâu trong giếng nhỏ huênh hoang, tưởng rằng bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung và mình oai như chúa tể. Ra ngoài, vẫn thói huênh hoang nên bị con trâu giẫm bẹp.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 14)

Ếch sống lâu ngày trong giếng, xung quanh nó chỉ có nhái và ốc mà chúng lại sợ cái tiếng kêu "ộp... ộp..." của ếch, làm cho ếch ta hoang tưởng rằng mình là chúa tể của của bầu trời này.

Nó cho rằng mình là chúa tể của thiên hạ mà không biết rằng mình chỉ là một loài động vật bé nhỏ, ngoài kia có biết bao là những động vật lớn hơn nó. Nó biết một mà chẳng biết mười, nó biết trong đây mình là kẻ oai vệ và to lớn nhất mà chẳng biết rằng ngoài kia có hơn mười kẻ to lớn hơn nó, sẵn sàng có thể giẫm đạp hay xẻ thịt nó ra làm thức ăn.

Mãi đến năm trời mưa to như trút nước, đưa ếch ta ra ngoài giếng. Ếch ta quen thói cũ đi hênh hang ở trong cái giếng gần cạn nước, lúc lên bờ cũng đi lại như vậy ở ngoài đường. Sau cùng thì nhận lại cái kết là có một con trâu đi ngang qua giẫm bẹp mà chết.

Câu chuyện ngụ ngôn "Ếch ngồi đáy giếng" dạy con người ta phải có hiểu biết rộng, không được khinh thường người khác nếu không sẽ nhận lại kết cục giống như con ếch hênh hang kia.

Tóm tắt tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng (mẫu 15)

Có một chú ếch sống trong một cái giếng nhỏ. Vì sống ở đó lâu ngày nên nó không biết thế giới ở ngoài kia ra sao. Xung quanh nó chỉ có vài con cua, ốc, nhái bé nhỏ... nên nó tưởng rằng mình là to là mạnh nhất. Một năm trời mưa to, nước trong giếng dâng cao, đưa ếch ta ra ngoài. Quen cái nhìn cũ, quen cách nghĩ cũ, ếch huênh hoang đi lại trên đường liền bị một con trâu dẫm bẹp.

Nội dung Ếch ngồi đáy giếng

Bài văn kể về một con ếch cảm thấy cuộc sống của mình bên trong cái giếng nhỏ là sung sướng, tự do nhất đời, mời con rùa biển đông vào giếng chơi cho biết. Con rùa không thể chui vừa cái giếng nhỏ, bèn nói cho ếch nghe về sự rộng lớn của biển đông. Con ếch nghe về biển bèn mới thu mình lại, hoảng hốt, bối rối.

Bố cục Ếch ngồi đáy giếng

Có thể chia văn bản thành 2 đoạn:

Gồm 2 phần:

+ Phần 1: Từ đầu đến “coi cho biết” : Cuộc sống của con ếch bên trong giếng sụp.

+ Phần 2: Còn lại: Con rùa cho ếch biết về cuộc sống của mình ngoài biển đông.

Xem thêm các bài Tóm tắt Ngữ văn lớp 7 sách Kết nối tri thức hay, ngắn gọn khác

Tóm tắt Con mối và con kiến

Tóm tắt Một số câu tục ngữ Việt Nam

Tóm tắt Con hổ có nghĩa

Tóm tắt Thiên nga, cá măng và tôm hùm

Tóm tắt Cuộc chạm trán trên đại dương