[Tin Học 8] Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng (Đáp án & Giải Thích)

Darkrose
[Tin Học 8] Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng (Đáp án & Giải Thích)

Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng? Các câu hỏi trắc nghiệm liên quan và cách khai báo và sử dụng biến trong pascal sẽ được studytienganh đề cập ngay trong bài viết dưới đây.

1. Trắc nghiệm câu hỏi

Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

A. var tbc: byte;

B. Var 50: integer;

C. Const y: real;

D. Var x =70;

Đáp án đúng là A.

Giải thích sẽ nằm trong phần lý thuyết khai báo biến trong Pascal.

trong pascal khai báo nào sau đây là đúng

Mỗi biến trong Pascal có một kiểu dữ liệu duy nhất quy định kích thước và cách bố trí bộ nhớ của nó.

2. Lý thuyết khai báo & sử dụng biến trong Pascal

Một số kiểu dữ liệu chuẩn dùng để khai báo biến trong Pascal

Mỗi biến trong chương trình Pascal là tên của một vùng nhớ RAM mà Pascal sẽ thay đổi để lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Khai báo biến

Trước khi chúng ta có thể sử dụng các biến trong chương trình Pascal, tất cả chúng phải được khai báo. Khai báo biến được đặt sau từ khóa Var. Một khai báo biến chỉ định một danh sách các biến, theo sau là dấu hai chấm : và kiểu dữ liệu của biến.

Cú pháp để xác định các biến như sau:

Var < Danh sách biến> : < Kiểu dữ liệu >;

Trong đó:

< Kiểu dữ liệu >: bao gồm các ký tự, số nguyên, số thực, logic, hoặc bất kỳ kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa.

< Danh sách biến >: có thể bao gồm một hoặc nhiều tên biến được phân cách với nhau bằng dấu phẩy.

Ví dụ một số khai báo biến:

 • Var tuoi, ngay : Integer;
 • thu nhap, diem trung binh : Real;
 • lua chon, san sang : Boolean;
 • so thu tu, lop : Char;
 • ho ten, truong : String;

Ngoài ra, Pascal cho phép người dùng khai báo biến kiểu với từ khóa là Type.

Ví dụ:

 • Type ngay, tuoi = Integer;
 • yes, ok = Boolean;
 • ten, thanh pho = String;
 • thue, tien dien = Real;

Sau đó các bạn có thể dùng những kiểu định nghĩa mình vừa tạo ra để khai báo biến:

 • Var ngay nghi, ngay le : ngay;
 • lua chon : yes;
 • ho ten hoc sinh, biet danh : ten;
 • thu do : thanh pho;
 • thue VAT : thue;

Sự khác biệt Type và Var

Khai báo biến cho biết kiểu giá trị của một biến, trong khi khai báo kiểu cho biết kiểu dữ liệu, chẳng hạn như số nguyên, thực, v.v. Đáng chú ý nhất, tên biến liên quan đến địa chỉ bộ nhớ nơi giá trị của biến sẽ được giữ, còn khai báo kiểu thì không.

Vị trí của khai báo biến

Giải thích

Cấu trúc chương trình Pascal

Phần khai báo

Program < Tên chương trình >;

uses < tên các thư viện >;

const < lên hằng > = < giá trị của hằng >;

var < tên biến >: < kiếu dữ liệu >;

 • - Sau khi khai báo, sẽ có một vùng nhớ cho biến này với kích thước chính xác bằng kích thước kiểu của nó để lưu giá trị của biến. Địa chỉ của biến là địa chỉ bắt đầu của phần bộ nhớ này. Khai báo biến cũng nhằm đưa tên biến vào danh sách các đối tượng mà chương trình sẽ xử lý.
 • - Kiểu của một biến cho trình biên dịch biết cách tổ chức lưu trữ, truy xuất giá trị của biến và thực hiện các hành động thích hợp trên nó.

trong pascal khai báo nào sau đây là đúng

Ví dụ về cách khai báo biến

Ví dụ khai báo biến đúng:

 • Var x,y,z: integer;
 • m,n: real;

Ví dụ khai báo biến sai:

 • Var q,p: byte;
 • q: boolean;

Sai vì biến q được khai báo 2 lần.

Chú ý khi khai báo biến

 • + Biến phải được đặt tên sao cho gợi được ý nghĩa của nó. Điều này khá hữu ích cho việc đọc, hiểu và thay đổi chương trình theo yêu cầu.
 • + Không nên đặt tên biến quá ngắn hoặc quá dài; rất dễ mắc lỗi khi viết tên biến nhiều lần.
 • + Khai báo một biến phải lưu ý đến phạm vi giá trị của nó.

Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo của studytienanh!