Tổng hợp bài khấn phóng sinh hồi hướng

Darkrose
Tổng hợp bài khấn phóng sinh hồi hướng

Trong Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: "Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn". Bên cạnh việc cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách, bản thân không gặp các tai nạn lại được thêm thọ mạng, thì phóng sinh (phóng sanh) còn giúp chúng ta trưởng dưỡng tâm từ bi, nuôi lớn tâm yêu thương. Trong bài viết sau, hãy cùng VOH điểm qua những bài khấn phóng sinh hồi hướng để việc hành thiện được chuyển hóa đúng như mong cầu.

Bài cúng phóng sinh ngoài trời

Thông thường, nhiều người chọn mua con vật rồi phóng sinh ngay. Trước khi thực hiện hành động ý nghĩa này, đừng quên đọc bài văn khấn sau.

Con xin Hội Đồng các đấng thiêng liêng cao cả, Hội đồng chư Phật; Hội đồng chư Thánh, Hội đồng chư Thiên, Hội đồng các quan, chư thần cùng các vị Thủy thần có trách nhiệm cai quản nơi đây.

Con tên là………………….. sinh năm………………. hiện tại đang ở ………………….

Hôm nay con khởi tâm đi mua……………. để phóng sinh, con xin các Ngài chứng tâm. Con xin cho tất cả các chúng sinh…………. được sống trong lẽ tự nhiên và cũng được chết trong lẽ tự nhiên. Không chết bởi bàn tay chặt chém của con người, để thỏa mãn thú vui ăn uống. Con khởi tâm giúp cho chúng sinh được nhẹ nhàng; để những kiếp sau đầu thai lên cảnh giới thân phận cao để nhận thức tâm linh tốt hơn.

Con xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh trong tam giới đều được nhận thức, giác ngộ và lợi lạc.

Xin Hội đồng các Ngài gia hộ cho chúng con tỉnh giác tu tập.

Tổng hợp bài khấn phóng sinh hồi hướng 1

Văn khấn phóng sinh tại nhà

Dưới đây là văn khấn phóng sinh tại gia đơn giản, ngắn gọn mà bạn có thể tham khảo.

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thỏa lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm. (3 lần)

Xem thêm: 7 bài văn khấn về nhà mới, văn khấn nhập trạch chuẩn nhất Tổng hợp các bài văn khấn ngày giỗ ông bà, cha mẹ chuẩn nhất Văn khấn động thổ, bài cúng động thổ chi tiết và chuẩn nhất

Bài khấn phóng sinh theo từng con vật

Việc phóng sinh được thực hiện tùy theo tín tâm và điều kiện của từng gia đình chứ không ép buộc. Tùy vào con vật được phóng sinh mà chúng ta sẽ đọc các bài khấn khác nhau.

Bài khấn phóng sinh cá chép

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Tín chủ con là:.............................

Ngụ tại: .......................................

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, gia đình con đã hoàn thành lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời. Vậy nay con xin thả phóng sinh 3 ông cá để việc về trời của 3 ngài Táo quân được thuận buồm xuôi gió.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Tổng hợp bài khấn phóng sinh hồi hướng 2

Văn khấn phóng sinh ốc

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Sau đó đọc bài kệ Sám hối:

Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

Đều vị ba độc tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay cầu xin sám hối

Sau khi niệm như vậy 3 lần, rồi lại vì chúng sinh mà niệm 3 lần bài Quy y Tam Bảo

Con xin quay về nương tựa Phật

Con xin quay về nương tựa Pháp

Con xin quay về nương tựa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

Chúng con đã về nương tựa Phật

Chúng con đã về nương tựa Pháp

Chúng con đã về nương tựa Tăng

Sau đó niệm Chú Vãng Sinh (3 lần, nếu thuộc) hoặc niệm danh hiệu Phật A Di Đà (Nam Mô A Di Đà Phật ) cho đến khi thả hết.

Hồi hướng

Sau khi thả xong, người phóng sinh chắp tay đọc bài Kinh Bát nhã (nếu thuộc, nếu không nhớ thì có thể bỏ qua) rồi Hồi hướng như sau:

Vì mục tiêu thành tựu Phật quả, lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Con xin đem công đức lành này hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sinh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo vì lợi ích cho tất cả hữu tình.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Trong trường hợp các loại chúng sinh không thể sống lâu; hãy nhẹ nhàng thả chúng rồi thành tâm đọc nghi thức như trên.

Bài cúng phóng sinh chim

Nam Mô Bồ Tát Hương Cng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nguyện đem lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo.

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng quay về bến giác

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

Hôm nay có thiện nhân (tín nữ) thế danh là …………… phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh chim để phóng thích.

Cúi mong tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ (3 lần)

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.

Tổng hợp bài khấn phóng sinh hồi hướng 3

Bài cúng phóng sinh cá

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:...), chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)... giờ này con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh bồ đề: “Phát tâm bồ đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật pháp, rộng khắp thế gian.”

Thả xong đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Xem thêm: Bài khấn Thổ Công hàng ngày dễ nhớ Top 5 bài khấn xin lộc buôn bán dễ nhớ và chuẩn nhất Những câu nói hay của Phật giúp bạn an yên và thêm yêu cuộc sống

Bài khấn phóng sinh hồi hướng

Nói một cách đơn giản, hồi hướng là nguyện đem công đức tu tập hoặc làm việc thiện lành của mình hướng về bản thân, được nghiệp chướng tiêu trừ, thân khỏe tâm an, về sau thành tựu giác ngộ; hướng cho thân nhân, cầu mong họ được an lành (cầu an) hoặc siêu thoát (cầu siêu); hướng cho thế giới với mong muốn hòa bình, chúng sinh an lạc.

Khi phóng sinh, bạn có thể tâm niệm hồi hướng ngay lúc đó, hoặc về nhà lễ Phật hồi hướng. Tùy tâm mình nghĩ mà nguyện hồi hướng. Dưới đây là 2 mẫu bài khấn phóng sinh hồi hướng công đức mà bạn có thể tham khảo.

Mẫu 1

Con xin hồi hướng tất cả các công đức con đã tích tập được trong ngày hôm nay, trong cuộc đời này, trong vô số đời quá khứ và tương lai cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả các chúng sinh. Trong đó có Nguyễn Văn A (người bạn muốn hồi hướng, địa chỉ)

Chúc Nguyễn Văn A bình an, hạnh phúc, có duyên lành với chánh Pháp dẫn tới giác ngộ và giải thoát…(bạn có thể thêm vào phù hợp hoàn cảnh)

Mẫu 2

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư A La Hán, chư Long Thần Hộ Pháp, chư Thánh Hiền Tăng, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho (họ tên,địa chỉ ngụ tỉnh,huyện,xã (phường) nặng còn nhẹ, thoát khỏi sự nguy hiểm, cho oan gia trái chủ đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi Tây Phương Tịnh Độ.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Mẫu 3

(Tùy duyên có hoặc không dùng pháp khí)

Phóng sinh tu tập, công đức có bao nhiêu, Con xin lấy đó hồi hướng về, Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông) Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ, Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông) Nguyện đem công đức tu hành này, Chan rải mười phương khắp tất cả, Hết thảy chúng con cùng các loài, Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

Tổng hợp bài khấn phóng sinh hồi hướng 4

Tụng niệm bài khấn phóng sinh hồi hướng quan trọng nhất là phải hướng tâm, chuyển gửi công đức, năng lượng thiện lành đến các đối tượng hồi hướng. Việc này có tác dụng gia tăng phước phần cho người nhận. Phần phước nhận được này luôn ít hơn phần phước của người tạo. Cho nên, nói tạo phước để hồi hướng cho người mà thực chất là cũng đang tạo phước cho chính mình.

Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Thường thức.