Phát triển nông nghiệp và nguồn nhân lực ở vùng Đồng bằng sông Hồng

Darkrose
Phát triển nông nghiệp và nguồn nhân lực ở vùng Đồng bằng sông Hồng

Để đạt được sự phát triển quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất theo hướng hiện đại, cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) làm cơ sở vững chắc.

Vào ngày 8/4, tại Thái Bình, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị “Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch và an toàn”. Hội nghị có chủ đề là “Chuyển giao công nghệ - Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Khởi nghiệp nông nghiệp” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức.

Tại hội nghị GS.TS Nguyễn Thị Lan cho rằng, Vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) - một trong 7 vùng kinh tế-xã hội của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh. Các tỉnh trong vùng tập trung khai thác tiềm năng và lợi thế, thúc đẩy hai chương trình lớn: Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo toàn vùng. Tuy nhiên, ĐBSH còn tồn tại nhiều điểm thiếu bền vững như mật độ dân số cao và ô nhiễm môi trường.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đề xuất tập trung hai giải pháp chính: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp ĐBSH theo hướng hiện đại và ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Thứ nhất, cần tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao để làm cơ sở vững chắc cho sự phát triển quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Điều này đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thúc đẩy nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn và hiệu quả.

Thứ hai, cần ứng dụng khoa học-công nghệ trong tất cả các khâu của sản xuất nông nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị nông sản có giá trị cao và bền vững. Việc tham gia sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao và khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất.

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và ứng dụng công nghệ cao cũng là các yếu tố quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp bền vững.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp hàng đầu. Hợp tác giữa Học viện, các địa phương và doanh nghiệp sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp tại vùng ĐBSH và góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình, đã chia sẻ những định hướng và kế hoạch quan trọng để phát triển ngành nông nghiệp. Cụ thể, tỉnh Thái Bình đang tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa lớn, tạo giá trị mới và khai thác thị trường mới. Đồng thời, họ quan tâm và đầu tư mạnh vào việc phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn cho sức khỏe con người, nông nghiệp sinh học và nông nghiệp tuần hoàn nhằm đạt được sự bền vững.

Để thực hiện thành công các chủ trương trên, tỉnh Thái Bình hy vọng hội nghị này sẽ giúp mọi người có cái nhìn mới, chỉ ra các vấn đề gặp khó khăn trong phát triển tam nông và đưa ra những giải pháp thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, từ đó giúp nông dân giàu lên từ nông nghiệp và thu hút đầu tư và phát triển đồng hành cùng ngành nông nghiệp.

Ông Hải nhấn mạnh rằng, để phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững, nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến trong sản xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tỉnh Thái Bình đã sẵn sàng hợp tác cùng Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Điều này giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp phát triển hiệu quả, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.