Vở bài tập Toán lớp 5 bài 140: Ôn tập về phân số

Darkrose
Vở bài tập Toán lớp 5 bài 140: Ôn tập về phân số

Giải vở bài tập Toán 5 bài 140: Ôn tập về phân số trang 75, 76 trong Vở bài tập Toán 5 tập 2. Toàn bộ bài giải có đáp án đầy đủ chi tiết các dạng bài so sánh phân số, quy đồng phân số, rút gọn phân số và biểu diễn phân số trên trục số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 75, 76 vở bài tập Toán 5 tập 2 dưới đây.

Bài tập Toán lớp 5 bài 140 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 75, 76. Lời giải bao gồm 6 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 140 Câu 1

Câu 1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm của mỗi hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm:

Hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ để viết phân số tương ứng của mỗi hình.

Đáp án

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 140 Câu 2

Câu 2. Viết hỗn số chỉ phần đã tô đậm của mỗi nhóm hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm:

Hướng dẫn giải:

Giải vở bài tập toán 5

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 140 Câu 3

Câu 3. Rút gọn phân số (theo mẫu):

displaystyle a);{4 over 8} = {{4:4} over {8:4}} = {1 over 2} displaystyle

Hướng dẫn giải:

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

- Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Đáp án

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 140 Câu 4

Câu 4. Quy đồng mẫu số các phân số:

a) MSC : 3 ⨯ 5 = 15

b)

c)

d)

Lưu ý : MSC là chữ viết tắt của “mẫu số chung”.

Hướng dẫn giải:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Lưu ý: MSC là chữ viết tắt của “mẫu số chung”

Đáp án

a)

b)

c)

Giữ nguyên phân số .

d)

Giữ nguyên phân số .

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 140 Câu 5

Câu 5. Điền dấu “ > ; < ; =” vào chỗ chấm cho thích hợp

Hướng dẫn giải:

Áp dụng các quy tắc so sánh phân số:

- Nếu hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại.

- Nếu hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn và ngược lại.

- Nếu hai phân số không cùng mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

Đáp án

,{9 over {14}}" width="82" height="41" data-latex="displaystyle{9 over {10}},>,{9 over {14}}" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cdisplaystyle%7B9%20%5Cover%20%7B10%7D%7D%5C%2C%3E%5C%2C%7B9%20%5Cover%20%7B14%7D%7D">

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 140 Câu 6

Câu 6. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

Hướng dẫn giải:

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 8 phần bằng nhau. Ta có thể quy đồng hai phân số và với mẫu số chung là 8 rồi tìm phân số ở giữa hai phân số đó.

Đáp án

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 8 phần bằng nhau. Ta có thể quy đồng hai phân số và với mẫu số chung là 8.

Ta có :

Mà:

Do đó vạch ở giữa và ứng với phân số

Hướng dẫn giải:

Do đó ta điền phân số vào chỗ chấm.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Lý thuyết: Ôn tập về phân số

1. Khái niệm phân số

- Phân số chính là sự biểu diễn thương của hai số tự nhiên a, b (với b khác 0).

(hay nói cách khác đó là phép chia hai số tự nhiên)

- Phân số thường được viết dưới dạng: (a là tử số, b là mẫu số)

2. Tính chất cơ bản của phân số

a. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0, thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Ví dụ: Nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 2:

Vậy nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 2 ta được phân số

b. Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0, thì được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Ví dụ: Chia cả tử số và mẫu số của phân số cho 2:

Vậy chia cả tử số và mẫu số của phân số cho 2 ta được phân số

Bài ôn tập về phân số lớp 5

  • Bài tập Ôn tập về phân số lớp 5
  • Giải Toán lớp 5 VNEN: Ôn tập về phân số
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài 98: Ôn tập về phân số
  • Toán lớp 5 trang 148, 149: Ôn tập về phân số
  • Toán lớp 5 trang 149, 150: Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Trắc nghiệm Ôn tập về phân số lớp 5

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán lớp 5, giải Vở bài tập Toán lớp 5. Các em học sinh có thể tham khảo thêm: Bài tập Toán lớp 5; Trắc nghiệm Toán lớp 5.